Spokojenost zaměstnanců firmy AKT plastikářská technologie Čechy spol. s r. o.

Title Alternative:Employee satisfaction firm AKT plastics technology Čechy Ltd.
Loading...
Thumbnail Image
Date
2012
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
The thesis discusses employee satisfaction surveys in the conditions of the AKT plastics technology Čechy Ltd. The work is based on the research conducted among the employees of the company. The objective of the thesis was to assess the situation and propose appropriate improvements satisfaction problem identified in the company. The first part comprises theoretical background of employee satisfaction. The theoretical part deals with motivation and its factors, staff evaluation, value analysis, human behavior in the workplace, leadership in practice and relationships between employees and superiors. The analytical part presents the main findings of the research that provided a base for the recommendations leading to higher employees´ satisfaction. At the end of the work are given suggestions for improving the welfare of employees in the AKT company.
Diplomová práce se zabývá zjišťováním spokojenosti zaměstnanců ve firmě AKT plastikářská technologie Čechy, spol. s r. o. Cílem práce je na základě provedeného dotazování mezi zaměstnanci zhodnotit situaci firmy a navrhnout vhodná zlepšení problematických oblastí spokojenosti. V první části práce jsou uvedena teoretická východiska spokojenosti zaměstnanců a faktory, které celkovou spokojenost ovlivňují. Teoretická část se zabývá motivací a jejími faktory, hodnocením pracovníků, hodnotovou analýzou, lidským chováním na pracovišti, vedení lidí v praxi a vzájemných vztahů mezi zaměstnanci a nadřízenými. Následující část práce se zabývá průzkumem a analýzou spokojenosti zaměstnanců v praxi. Analytická část je věnována výzkumu, který sloužil jako doporučení pro vedení firmy, k vyšší spokojenosti zaměstnanců. Na základě výsledků z výzkumu jsou ke konci práce uvedeny návrhy na zlepšení spokojenosti zaměstnanců ve firmě AKT.
Description
katedra: KMG; rozsah: 77 s.
Subject(s)
analysis, company akt, exploration, questionnaires, interviews, motivation, satisfaction, staff, analýza, dotazování, dotazníky, firma akt, motivace, průzkum, spokojenost, zaměstnanci
Citation
ISSN
ISBN