Forecasting - nástroj snižování kapitálu vázaného v zásobách

Title Alternative:Forecasting as a Tool for Reducing Capital Bounded in Inventories
Loading...
Thumbnail Image
Date
2012
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
The main content of this thesis was to examine impact of the forecasting to the state and structure of inventories in company ETA a.s. As a tool was used forecasting module called Planning Wizard. This module is applied for more effecient inventory management. Using of Planning Wizard required its consistent implementation which is described in this thesis. There are also explained complications that accompanied the implementation and their solutions. As a measure of importance and relevance of forecasting the situation in ETA a.s. can serve as the comparison in terms of inventory before, during and after implementation of Planning wizard. Emphasis is placed on capital, which has been released by reducing the value of inventory, while service level remains the same. The thesis is written from position of employee in ETA a.s. who operates Planning Wizard.
V této diplomové práci byl zkoumán vliv forecastingu na stav a strukturu zásob v podniku ETA a.s. při využití forecastovacího modulu Planning Wizard. Tento modul slouží k efektivnějšímu řízení zásob. Použití Planning Wizard vyžadovalo jeho důslednou implementaci, která je v práci popsána. Jsou zde vysvětleny komplikace, které implementaci doprovázely a jejich řešení. Jako měřítko důležitosti a významu forecastingu lze chápat situaci v ETA a.s. z hlediska zásob před zavedením, v průběhu a po dokončení implementace Planning Wizard. Zejména je kladen důraz na kapitál, který se podařilo uvolnit díky snížení hodnoty zásob při zachování úrovně poskytovaných služeb. Práce je napsána z pozice uživatele modulu Planning Wizard v podniku ETA a.s.
Description
katedra: KPE; rozsah: 72 s. (88 352 znaků)
Subject(s)
capital, costs, forecasting, inventories, planning wizard, forecasting, planning wizard, náklady, kapitál, zásoby
Citation
ISSN
ISBN