Porovnání požadavků vzdělávacích obsahů gymnastiky se skutečnými dovednostmi žáků na 1. stupni ZŠ

Title Alternative:The comparsion of curicular requirements in gymnastics and actual young learners´gymnastic skills.
Loading...
Thumbnail Image
Date
2012
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
This thesis presents a comparison of the differences between the requirements laid down in the curriculum of gymnastics in School Educational Programs and actual mobility skills of pupils in primary schools in Rumburk, Ústecký kraj. For the needs of the thesis an analysis of School Educational Programs was carried out and specific gymnastic exercises were selected from them. Accomplishment of these gymnastic elements was observed, evaluated and compared to the gymnastic curriculum requirements. Introduction of the thesis defines the basic concepts, theoretical bases and conceptual documents. It is followed by the Methodological section. In the Practical section the research results of the thesis are summarized and evaluated. Requirements of the gymnastic curriculum of the selected schools are contained in the Appendix.
Diplomová práce se zabývá porovnáním rozdílů mezi požadavky učiva gymnastiky uvedenými ve školních vzdělávacích programech a skutečnými pohybovými dovednostmi žáků na prvním stupni základních škol v Rumburku v Ústeckém kraji. Pro potřeby práce byla provedena analýza školních vzdělávacích programů škol, ze kterých byly vybrány konkrétní gymnastické cvičební tvary. Provedení těchto gymnastických cvičebních tvarů bylo pozorováno, hodnoceno a srovnáno s požadavky učiva gymnastiky. Úvod práce vymezuje základní pojmy, teoretická východiska práce a koncepční dokumenty. Na něj navazuje metodologická část. V praktické části práce jsou shrnutya zhodnoceny výsledky výzkumu. Příloha obsahuje požadavky učiva gymnastiky vybraných škol.
Description
katedra: KPV; přílohy: 1 CD; rozsah: 70 s.
Subject(s)
gymnastics, curricular documents, framework educational program, school educational program, testing, gymnastika, kurikulární dokumenty, rámcový vzdělávací program, školní vzdělávací program, testování
Citation
ISSN
ISBN