Vzdělávání odsouzených ve věznici s dozorem

Title Alternative:The Education of Inmates in Prison with Supervision
Loading...
Thumbnail Image
Date
2012
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
The bachelor thesis deals with the topic of educating those sentenced to prison. The first, theoretic, part concentrates on the work field of the Prison Service of the Czech Republic and the main goals of this organisation. The convicts are characterised in terms of a basic distinction and the approach to individual cases is examined. Further, basic terminology relevant for the topic of inmate education is explained; the history of education in jail and the present educational system as realised by the Prison Service of the Czech Republic are reviewed. Special attention is paid to individual educational centres.The second, practical, part consists of an investigation exploring the interest and the level of information of convicts as regards opportunities to educate themselves by means of the Prison Service of the Czech Republic.
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou vzdělávání odsouzených ve věznici s dozorem. První, teoretická část, se věnuje tematice Vězeňské služby České republiky a jejími hlavními cíli. Vymezuje základní rozdělení odsouzených podle vnější diferenciace a způsoby práce s jednotlivými odsouzenými. Dále jsou zde vysvětleny základní pojmy týkající se vzdělávání vězňů, je popsána historie vzdělávání odsouzených a současný stav vzdělávacích systémů, které poskytuje Vězeňská služba České republiky s vymezením jednotlivých vzdělávacích středisek.Součástí praktické části navazující na teoretickou je průzkum, který se zaměřuje na zájem a informovanost odsouzených o vzdělávání, které jim může poskytnout Vězeňská služba České republiky.
Description
katedra: KSS; přílohy: CD ROM - 1X; rozsah: 65
Subject(s)
prison service, sentence of imprisonment, inmate, the process of education, education programme, quality of education, information, vězeňská služba, výkon trestu odnětí svobody, odsouzený, vzdělávací proces, programy vzdělávání, kvalita vzdělávání, informace
Citation
ISSN
ISBN