Komplexní hodnocení povrchové struktury textilií

Title Alternative:The complex evaluation of textile surface structure
Loading...
Thumbnail Image
Date
2011
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
A comprehensive evaluation of the surface relief of textiles is one of their basic characteristics. Characterization of surface roughness is generally used to facilitate the assessment of quality products and to make their application. Conventional methods of measuring surface roughness are based on the detection surface profile where the analysis is based on one-dimensional output data. The modern method of measurement is based on analysis based on two-dimensional data and non-contact measuring method. The specific contribution of this thesis is to compare two modern methods, RCM (Contactless Roughness Measurement) device with Talysurf. In both cases it is a noncontact method, but the RCM is the measurement by fabric edge LED illumination and in the case of Talysurf is the measurement taken by the laser. This work deals with comparing the results of standard measurements of roughness parameters of the eight types of samples and subsequent analysis in the MATLAB software.
Komplexní hodnocení povrchového reliéfu u plošných textilií je jednou z jejich základních charakteristik. Charakterizace povrchové drsnosti se obecně používá pro snadnější hodnocení kvality výrobků i pro vyjádření jejich použitelnosti. Klasické metody měření drsnosti jsou založeny na detekci profilu povrchu, kde jejich analýza je založená na výstupech jednorozměrných dat. U moderní měřící metody je analýza založena na bázi dvourozměrných dat a měřící metoda je bezkontaktní. Specifickým přínosem této diplomové práce je porovnání dvou moderních metod a to systému RCM (Roughness Contactless Measurement) s přístrojem Talysurf. V obou případech se jedná o bezkontaktní metodu, u RCM se jedná o měření povrchu textilie nasvícením hrany textilie LED diodou a u Talysurfu o měření textilie laserem. Tato práce se zaobírá porovnáním výsledků měření standardních parametrů drsnosti z osmi druhů vzorků a následné vyhodnocení v softwaru MatLab.
Description
katedra: KHT; přílohy: 1 CD; rozsah: 115 s.
Subject(s)
surface, roughness, textile, fabric, evaluation of surface roughness, inequality, disparity, contactless measurement, image analysis, relief, povrch, drsnost, textilie, hodnocení povrchové drsnosti, nerovnost, bezkontaktní měření, obrazová analýza, reliéf
Citation
ISSN
ISBN