Komplexní hodnocení povrchové struktury textilií

Title Alternative:The complex evaluation of textile surface structure
dc.contributor.advisorTunák, Maroš
dc.contributor.authorKmecová, Martina
dc.date2012
dc.date.accessioned2015-06-30
dc.date.available2015-06-30
dc.date.committed2011-12-21
dc.date.defense2012-01-25
dc.date.issued2011
dc.date.submitted2010-10-29
dc.degree.levelmgr
dc.descriptionkatedra: KHT; přílohy: 1 CD; rozsah: 115 s.cs
dc.description.abstractA comprehensive evaluation of the surface relief of textiles is one of their basic characteristics. Characterization of surface roughness is generally used to facilitate the assessment of quality products and to make their application. Conventional methods of measuring surface roughness are based on the detection surface profile where the analysis is based on one-dimensional output data. The modern method of measurement is based on analysis based on two-dimensional data and non-contact measuring method. The specific contribution of this thesis is to compare two modern methods, RCM (Contactless Roughness Measurement) device with Talysurf. In both cases it is a noncontact method, but the RCM is the measurement by fabric edge LED illumination and in the case of Talysurf is the measurement taken by the laser. This work deals with comparing the results of standard measurements of roughness parameters of the eight types of samples and subsequent analysis in the MATLAB software.en
dc.description.abstractKomplexní hodnocení povrchového reliéfu u plošných textilií je jednou z jejich základních charakteristik. Charakterizace povrchové drsnosti se obecně používá pro snadnější hodnocení kvality výrobků i pro vyjádření jejich použitelnosti. Klasické metody měření drsnosti jsou založeny na detekci profilu povrchu, kde jejich analýza je založená na výstupech jednorozměrných dat. U moderní měřící metody je analýza založena na bázi dvourozměrných dat a měřící metoda je bezkontaktní. Specifickým přínosem této diplomové práce je porovnání dvou moderních metod a to systému RCM (Roughness Contactless Measurement) s přístrojem Talysurf. V obou případech se jedná o bezkontaktní metodu, u RCM se jedná o měření povrchu textilie nasvícením hrany textilie LED diodou a u Talysurfu o měření textilie laserem. Tato práce se zaobírá porovnáním výsledků měření standardních parametrů drsnosti z osmi druhů vzorků a následné vyhodnocení v softwaru MatLab.cs
dc.formattext
dc.identifier.urihttps://dspace.tul.cz/handle/15240/11179
dc.language.isocs
dc.publisherTechnická Univerzita v Libercics
dc.subjectsurfaceen
dc.subjectroughnessen
dc.subjecttextileen
dc.subjectfabricen
dc.subjectevaluation of surface roughnessen
dc.subjectinequalityen
dc.subjectdisparityen
dc.subjectcontactless measurementen
dc.subjectimage analysisen
dc.subjectreliefen
dc.subjectpovrchcs
dc.subjectdrsnostcs
dc.subjecttextiliecs
dc.subjecthodnocení povrchové drsnostics
dc.subjectnerovnostcs
dc.subjectbezkontaktní měřenícs
dc.subjectobrazová analýzacs
dc.subjectreliéfcs
dc.subject.verbissheet textilesen
dc.titleKomplexní hodnocení povrchové struktury textiliícs
dc.title.alternativeThe complex evaluation of textile surface structureen
dc.typeThesis
local.departmentKHTcs
local.facultyFakulta textilnícs
local.identifier.stag21071
local.identifier.verbis457069
local.note.administratorsoprava_A
local.verbis.aktualizace2019-10-05 06:14:45cs
local.verbis.studijniprogramKHT Průmyslový managementManagement jakostics
Files
Original bundle
Now showing 1 - 3 of 3
Loading...
Thumbnail Image
Name:
mgr_21071.pdf
Size:
6.36 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
kvalifikační práce
Loading...
Thumbnail Image
Name:
opo_21071.pdf
Size:
735.29 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
posudek oponenta
Loading...
Thumbnail Image
Name:
ved_21071.pdf
Size:
509.24 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
posudek vedoucího