Uplatnění pokročilých nástrojů webové analytiky pro zvýšení konkurenceschopnosti organizace

Title Alternative:Advanced web analytics tools application to increase an organization's competitiveness
Loading...
Thumbnail Image
Date
2011
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
The diploma thesis deals with the application of tools analyzing the behavior of website visitors, metrics representing an information basis for the analyses as well as the evaluation of selected metrics with impact on economical benefits and competitiveness of companies. The aim of the thesis is to come up with an overview of web analytics tools and metrics, description of their application for online marketing actions as well as evaluation of outcomes by responsible employees, depending on their specific functions, including the final economic assessment. In the conclusion of the thesis the findings are demonstrated using practical examples.
Diplomová práce pojednává o využití nástrojů, které analyzují chování návštěvníků webových stránek, o metrikách, které tvoří informační základ pro tyto rozbory a o hodnocení vybraných metrik s dopadem na ekonomické přínosy a na konkurenceschopnost firem. Cílem práce je vytvoření přehledu o nástrojích a metrikách webové analytiky, popis jejich použití při aplikaci online marketingových aktivit a vyhodnocení informací pro odpovědné pracovníky podle jejich pracovního zaměření, včetně závěrečného ekonomického hodnocení. V závěru práce jsou poznatky demonstrovány na praktických příkladech.
Description
katedra: KIN; rozsah: 91
Subject(s)
web analytics, analytical tools, google analytics, metrics, online marketing, key performance indicators, webová analytika, analytické nástroje, google analytics, metriky, online marketing, klíčové ukazatele výkonnosti
Citation
ISSN
ISBN