Vstup nové značka kávy Trucillo na Český trh

Title Alternative:The entry of the coffee brand Trucillo into the Czech market
Loading...
Thumbnail Image
Date
2011
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Brand building is a time taking and challenging process. Strong brands can´t be established just "over the night". Italian coffee brand Trucillo is no exception. Its entry to the czech market is the main subject of this work. Before starting off a new business there must be an idea. But not every idea can become a successfull business. For this reason there is the business plan which helps to prove whether or not is your business idea feasible. The czech coffee market can be described as a very strong competitive envirnment. Creating an effective marketing mix is one of the key conditions for successfull entry of a new brand to the market. Based od the information which come from analysing the main factors affecting the business, this theses introduces the possible way of how the coffee brand Trucillo might enter the czech market. This business plan is also evaluated from the financial point of view as well as considering the possible risks that could compromise its success.
Budování značky je dlouhý a náročný proces. Silné značky nikdy nevznikají "přes noc". Ne jinak tomu bylo i italské kávy značky Trucillo, jejíž vstup na český trh je tématem této diplomové práce. Začátek každého podnikání tvoří nápad, který je z hlediska jeho realizovatelnosti rozpracován do podnikatelského plánu. Český trh kávy představuje velmi silné konkurenční prostředí. Jednou z nutností pro úspěšný vstup nové značky na tento trh je dobře nastavený marketingový mix. Stěžejní část práce, na základě podkladů získaných z analýzy faktorů působících na podnik, představuje návrh vstupu nové značky kávy Trucillo na český trh. Návrh vstupu je následně hodnocen z hlediska jeho finanční náročnosti a z hlediska možných rizik, která se s realizací konkrétního podnikatelského záměru pojí.
Description
katedra: KMG; přílohy: Příloha B: Propagace - Firemní tiskovina (str. 86); rozsah: 86 s. (104432 znaků bez mezer)
Subject(s)
brand, entry of a new brand, trucillo, business plan, marketing mix, značka, vstup nové značky, trucillo, podnikatelský plán, marketingový mix
Citation
ISSN
ISBN