Segmentace trhu a optimalizace marketingové komunikace firmy

Title Alternative:Market segmentation and optimization of a company´s marketing communication
Loading...
Thumbnail Image
Date
2011
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
This diploma thesis is focused on market segmentation and analysis followed by optimization of marketing communication of the company Gradace, s. r. o. The thesis is divided into five sections. The first covers base theory of market segmentation and explains its basic concepts. The second presents theoretical framework, focused on defining the issue of marketing communication and its tools. The third part is practical and deals with the results and the implementation of market segmentation. The fourth is concerned with the analysis of marketing communication describing the tools and their usage. The last part contains the optimization based on the results of previous parts.
Tato diplomová práce se zabývá segmentací trhu, analýzou a následnou optimalizací marketingové komunikace společnosti Gradace, s. r. o. Práce je tematicky rozdělena do pěti částí, přičemž v první se uvádí teoretický přehled segmentace trhu, kde jsou vysvětleny její základní pojmy. Druhá má opět teoretický rámec tentokrát zaměřený na objasnění problematiky marketingové komunikace a jejích nástrojů. Třetí část je částí praktickou a věnuje se provedení a výsledkům segmentace trhu firmy. Čtvrtá se zaobírá analýzou marketingové komunikace popisující využívané nástroje a jejich konkrétní podobu. Poslední část tvoří její optimalizaci na základě výsledků části tři a čtyři.
Description
katedra: KMG; přílohy: CD ROM; rozsah: 93
Subject(s)
market segmentation, marketing communications, advertising, direct marketing, personal selling, sales promotion, public relations, internet marketing, analysis of marketing communication, optimization of marketing communication, segmentace trhu, marketingová komunikace, reklama, přímý marketing, osobní prodej, podpora prodeje, public relations, internetový marketing, analýza marketingové komunikace, optimalizace marketingové komunikace
Citation
ISSN
ISBN