Zahraniční adopce

Title Alternative:Foreign Adoption
Loading...
Thumbnail Image
Date
2011
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
This bachelor work is focused on problems of foreign adoption and comes out of present state of given problem. The aim is to theoretically define adoption, characteristics of suitable adepts and analysis of realized foreign adoptions between the years 2008 ? 2009. Intentions were achieved, but not with the expected results. The work is made of two major fields. The first one was theoretical, which with the help of processing and presentation of specialist sources described and clarified given problem. The second one, practical part, came out of studying file documentation and casuistry of a person, who is in a pre-adoptional care, and also was made an analysis from available resources about performed foreign adoptions in 2008 ? 2009. The results showed on increasing success in this area and also on specific problems. Regarding the solved issue, for the biggest contribution of this bachelor work, may be considered a creation of overview about mechanism and problems of adoptions to abroad with some recommendation for the use.
Bakalářská práce se zabývá problematikou zahraničních adopcí a vycházela ze současného stavu dané problematiky. Jejím cílem je teoretické vymezení adopce, charakteristika vhodných adeptů a analýza realizovaných zahraničních adopcí v období let 2008-2009. Cíle byly naplněny, i když ne s očekávaným výsledkem. Práci tvořily dvě stěžejní oblasti. Jednalo se o část teoretickou, která pomocí zpracování a prezentace odborných zdrojů popisovala a objasňovala danou problematiku. Praktická část vycházela ze studia spisové dokumentace a kazuistiky jedince, který je v předadopční péči, a byla provedena analýza z dostupných zdrojů o provedených zahraničních osvojeních v letetch 2008-2009. Výsledky ukázaly na stoupající úspěšnost v dané oblasti a zároveň na určité problémy.Za největší přínos práce vzhledem k řešené problematice je možné považovat vytvoření přehledu o mechanismu a problémech adopcí do zahraničí s doporučením pro praxi.
Description
katedra: KSS; přílohy: 2 CD; rozsah: 53 s.
Subject(s)
adoption, foreign adoption, adoptive child, adoptive parents, biological parents, family, office for international legal protection of children, history, mediation, registration applicants, matching, zahraniční adopce, osvojenec, osvojitel, biologičtí rodiče, rodina, úřad pro mezinárodně právní ochranu dětí, anamnéza, zprostředkování, evidence žadatelů, matching
Citation
ISSN
ISBN