Zahraniční adopce

Title Alternative:Foreign Adoption
dc.contributor.advisorRýdl, Karel
dc.contributor.authorVojáčková-Poláková, Kateřina
dc.date2011
dc.date.accessioned2015-06-30
dc.date.available2015-06-30
dc.date.committed2011-04-29
dc.date.defense2011-06-01
dc.date.issued2011
dc.date.submitted2010-04-01
dc.degree.levelbc
dc.descriptionkatedra: KSS; přílohy: 2 CD; rozsah: 53 s.cs
dc.description.abstractThis bachelor work is focused on problems of foreign adoption and comes out of present state of given problem. The aim is to theoretically define adoption, characteristics of suitable adepts and analysis of realized foreign adoptions between the years 2008 ? 2009. Intentions were achieved, but not with the expected results. The work is made of two major fields. The first one was theoretical, which with the help of processing and presentation of specialist sources described and clarified given problem. The second one, practical part, came out of studying file documentation and casuistry of a person, who is in a pre-adoptional care, and also was made an analysis from available resources about performed foreign adoptions in 2008 ? 2009. The results showed on increasing success in this area and also on specific problems. Regarding the solved issue, for the biggest contribution of this bachelor work, may be considered a creation of overview about mechanism and problems of adoptions to abroad with some recommendation for the use.en
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá problematikou zahraničních adopcí a vycházela ze současného stavu dané problematiky. Jejím cílem je teoretické vymezení adopce, charakteristika vhodných adeptů a analýza realizovaných zahraničních adopcí v období let 2008-2009. Cíle byly naplněny, i když ne s očekávaným výsledkem. Práci tvořily dvě stěžejní oblasti. Jednalo se o část teoretickou, která pomocí zpracování a prezentace odborných zdrojů popisovala a objasňovala danou problematiku. Praktická část vycházela ze studia spisové dokumentace a kazuistiky jedince, který je v předadopční péči, a byla provedena analýza z dostupných zdrojů o provedených zahraničních osvojeních v letetch 2008-2009. Výsledky ukázaly na stoupající úspěšnost v dané oblasti a zároveň na určité problémy.Za největší přínos práce vzhledem k řešené problematice je možné považovat vytvoření přehledu o mechanismu a problémech adopcí do zahraničí s doporučením pro praxi.cs
dc.formattext
dc.identifier.urihttps://dspace.tul.cz/handle/15240/10629
dc.language.isocs
dc.publisherTechnická Univerzita v Libercics
dc.subjectadoptionen
dc.subjectforeign adoptionen
dc.subjectadoptive childen
dc.subjectadoptive parentsen
dc.subjectbiological parentsen
dc.subjectfamilyen
dc.subjectoffice for international legal protection of childrenen
dc.subjecthistoryen
dc.subjectmediationen
dc.subjectregistration applicantsen
dc.subjectmatchingen
dc.subjectzahraniční adopcecs
dc.subjectosvojeneccs
dc.subjectosvojitelcs
dc.subjectbiologičtí rodičecs
dc.subjectrodinacs
dc.subjectúřad pro mezinárodně právní ochranu dětícs
dc.subjectanamnézacs
dc.subjectzprostředkovánícs
dc.subjectevidence žadatelůcs
dc.subjectmatchingcs
dc.subject.verbisinternational adoptionen
dc.titleZahraniční adopcecs
dc.title.alternativeForeign Adoptionen
dc.typeThesisen
local.departmentKSScs
local.facultyPřírodovědně-humanitní a pedagogická fakultacs
local.identifier.stag19729
local.identifier.verbis452247
local.note.administratorsoprava_A
local.verbis.aktualizace2019-26-05 05:26:08cs
local.verbis.studijniprogramKSS Sociální práce/Sociální pracovníkcs
Files
Original bundle
Now showing 1 - 4 of 4
Loading...
Thumbnail Image
Name:
bc_19729.pdf
Size:
1.8 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
kvalifikační práce
Loading...
Thumbnail Image
Name:
opo_19729.pdf
Size:
127.5 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
posudek oponenta
Loading...
Thumbnail Image
Name:
ved_19729.pdf
Size:
127.5 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
posudek vedoucího
Loading...
Thumbnail Image
Name:
obh_19729.pdf
Size:
396.51 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
výsledek obhajoby