Sociokulturní a jazykový handicap ve vzdělávání romských žáků na 2. stupni základní školy

Title Alternative:Sociocultural and language handicap in the education of Roma students at secondary school in the Czech republic
Loading...
Thumbnail Image
Date
2011
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
The Diploma thesis deals with the sociocultural and linguistic disability of the Roma students at secondary school. The aim of this thesis is to find out how Roma students face with sociocultural and linguistic problems ? disabilities ? within the frame of education at secondary school. The attention is especially devoted to the linguistic shortage. In addition, there are included examples of working sheets for lessons of the Czech language and literature with a theme of the Roma culture and literature.The theoretical part of the diploma thesis deals with the conceptsof sociocultural and linguistic handicap in education of the Roma students at secondary school; the other terms involved are multicultural education or inclusive education.The aim of the practical part is to map sociocultural and linguistic handicap of Roma students at secondary school by means of questionnaires.
Diplomová práce se zabývá sociokulturním a jazykovým handicapem romského žáka na druhém stupni základní školy. Cílem diplomové práce je zjistit, s jakými sociokulturními a jazykovými problémy ? handicapy jsou konfrontováni romští žáci v rámci vzdělávání na druhém stupni základní školy. Pozornost je věnována zejména jazykovému deficitu. Dále byly vypracovány příklady pracovních materiálů pro hodiny českého jazyka a literatury s tematikou romské literatury a kultury.Teoretická část práce se zabývá pojmy sociokulturní a jazykový handicapve vzdělávání romského žáka nadruhém stupni základní školy, dále pojmy jako je inkluzivní vzdělávání a multikulturní výchova. Praktická část práce si klade za cíl pomocí dotazníku zmapovat sociokulturní a jazykový handicap romských žákůna druhém stupni základních škol.
Description
katedra: KPP; přílohy: 1 CD; rozsah: 78
Subject(s)
sociocultural handicap, linguistic handicap, education of the roma people, the inclusive pedagogy, the multicultural education, sociokulturní handicap, jazykový handicap, vzdělávání romů, inkluzivní pedagogika, multikulturní výchova
Citation
ISSN
ISBN