Intonační a rytmický výcvik v hodinách hudební výchovy na 1. stupni ZŠ

Title Alternative:Intonational and Rhythmical Training in Music Lessons at Primary School
Loading...
Thumbnail Image
Date
2011
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
This diploma thesis gives a theoretical base of intonation and rhythm, focuses on the intonational and rhythmical training in music lessons, not least gives the examples of practical intonational, rhythmical and other exercises. In the practical part there are described in detail the select hours observed at two different specialized elementary schools. The aim of this diploma was mapping problems of intonational and rhythmical training in praxes by the observation method; consequently compare the techniques used at those elementary schools by the pedagogues, and it´s influence over the development of musical abilities of pupils. Finally, a set of practical exercises are classified as a theme to work with intonation and rhythm at primary school.
Tato diplomová práce podává teoretický základ o problematice intonace a rytmu, zaměřuje se na intonační a rytmický výcvik v hodinách hudební výchovy, v neposlední řadě obsahuje příklady praktických intonačních, rytmických a jiných cvičení. V praktické části jsou podrobně popsány vybrané hodiny hudební výchovy, pozorované na dvou různě zaměřených základních školách. Cílem diplomové práce bylo metodou pozorování zmapovat problematiku intonačního a rytmického výcviku v praxi; následně porovnat metodické postupy, které na těchto základních školách hudební pedagogové aplikují, a jejich vliv na rozvoj hudebních schopností žáků. Nakonec je zařazen soubor praktických cvičení jako námět pro práci s intonací a rytmem na 1. stupni základní školy.
Description
katedra: KPV; přílohy: CD ROM; rozsah: 74 s.
Subject(s)
musical appreciation, musical preparedness, musical abilities, intonation, intonational training, rhythm, rhythmical training, hudební výchova, hudební připravenost, hudební schopnosti, intonace, intonační výcvik, rytmus, rytmický výcvik
Citation
ISSN
ISBN