Porovnání požadavků osnov gymnastiky se skutečnými dovednostmi žáků druhého stupně na základní škole

Title Alternative:The comparison of the gymnastics curriculum requirements with the actual skills of primary school pupils
Loading...
Thumbnail Image
Date
2010
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
The diploma thesis deals with the comparison of differences between the demands stated in gymnastics curriculum with the actual motoric skills of pupils aged 11-15 who attend Seifertova basic school in Jihlava in Vysočina region. It was necessary to make the analysis of the school?s educational programme, curriculum and documentation. Gymnastic exercises were selected on the basis of the analysis. After that pupils? performances of the exercises were observed and the pupils? actual motoric skills compared to the gymnastics curriculum. The general introduction, basic concepts definition, theoretical solutions of the thesis and conceptual documents are followed by a methodical part of the thesis. The results of the research, their analysis and assesment are summarized in the practical part of the thesis. The attachment containing a thematic plan is included.
Diplomová práce se zabývá porovnáním rozdílů mezi požadavky uvedenými v osnovách gymnastiky a skutečnými pohybovými dovednostmi žáků na druhém stupni ZŠ Seifertova v Jihlavě, v kraji Vysočina. Pro potřeby práce byla provedena analýza školního vzdělávacího programu, dokumentace a kurikulárních osnov uvedené školy. Na základě jejich studia byly nejprve vybrány gymnastické prvky, následně pozorování jejich provedení a porovnávány se skutečnými pohybovými dovednostmi žáků. Na obecný úvod, vymezující základní pojmy, teoretická východiska práce a koncepční dokumenty, navazuje metodologická část. V praktické části práce jsou shrnuty výsledky výzkumu, jejich analýza a zhodnocení. Příloha obsahuje tematické plány.
Description
katedra: KTV; rozsah: 77 s. (102 039 znaků)
Subject(s)
gymnastics, school curriculum, framework educational programme, school educational programme, testing, gymnastika, kurikulární dokumenty, rámcový vzdělávací program, školní vzdělávací program, testování
Citation
ISSN
ISBN