Porovnání požadavků osnov gymnastiky se skutečnými dovednostmi žáků druhého stupně na základní škole

Title Alternative:The comparison of the gymnastics curriculum requirements with the actual skills of primary school pupils
dc.contributor.advisorVrchovecká, Pavlína
dc.contributor.authorKaňkovský, Michal
dc.date2011
dc.date.accessioned2015-06-30
dc.date.available2015-06-30
dc.date.committed2010-12-10
dc.date.defense2011-01-25
dc.date.issued2010
dc.date.submitted2009-11-01
dc.degree.levelmgr
dc.descriptionkatedra: KTV; rozsah: 77 s. (102 039 znaků)cs
dc.description.abstractThe diploma thesis deals with the comparison of differences between the demands stated in gymnastics curriculum with the actual motoric skills of pupils aged 11-15 who attend Seifertova basic school in Jihlava in Vysočina region. It was necessary to make the analysis of the school?s educational programme, curriculum and documentation. Gymnastic exercises were selected on the basis of the analysis. After that pupils? performances of the exercises were observed and the pupils? actual motoric skills compared to the gymnastics curriculum. The general introduction, basic concepts definition, theoretical solutions of the thesis and conceptual documents are followed by a methodical part of the thesis. The results of the research, their analysis and assesment are summarized in the practical part of the thesis. The attachment containing a thematic plan is included.en
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá porovnáním rozdílů mezi požadavky uvedenými v osnovách gymnastiky a skutečnými pohybovými dovednostmi žáků na druhém stupni ZŠ Seifertova v Jihlavě, v kraji Vysočina. Pro potřeby práce byla provedena analýza školního vzdělávacího programu, dokumentace a kurikulárních osnov uvedené školy. Na základě jejich studia byly nejprve vybrány gymnastické prvky, následně pozorování jejich provedení a porovnávány se skutečnými pohybovými dovednostmi žáků. Na obecný úvod, vymezující základní pojmy, teoretická východiska práce a koncepční dokumenty, navazuje metodologická část. V praktické části práce jsou shrnuty výsledky výzkumu, jejich analýza a zhodnocení. Příloha obsahuje tematické plány.cs
dc.formattext
dc.identifier.urihttps://dspace.tul.cz/handle/15240/10493
dc.language.isocs
dc.publisherTechnická Univerzita v Libercics
dc.subjectgymnasticsen
dc.subjectschool curriculumen
dc.subjectframework educational programmeen
dc.subjectschool educational programmeen
dc.subjecttestingen
dc.subjectgymnastikacs
dc.subjectkurikulární dokumentycs
dc.subjectrámcový vzdělávací programcs
dc.subjectškolní vzdělávací programcs
dc.subjecttestovánícs
dc.subject.verbisgymnasticsen
dc.titlePorovnání požadavků osnov gymnastiky se skutečnými dovednostmi žáků druhého stupně na základní školecs
dc.title.alternativeThe comparison of the gymnastics curriculum requirements with the actual skills of primary school pupilsen
dc.typeThesisen
local.departmentKTVcs
local.facultyPřírodovědně-humanitní a pedagogická fakultacs
local.identifier.stag18896
local.identifier.verbis451685
local.note.administratorsoprava_A
local.verbis.aktualizace2019-10-05 05:58:52cs
local.verbis.studijniprogramKTV Učitelství pro základní školy/Učitelství pro 2. stupeň základní školy. Geografie-Tělesná výchovacs
Files
Original bundle
Now showing 1 - 4 of 4
Loading...
Thumbnail Image
Name:
mgr_18896.pdf
Size:
1012.99 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
kvalifikační práce
Loading...
Thumbnail Image
Name:
opo_18896.pdf
Size:
780.04 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
posudek oponenta
Loading...
Thumbnail Image
Name:
ved_18896.pdf
Size:
667.07 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
posudek vedoucího
Loading...
Thumbnail Image
Name:
obh_18896.pdf
Size:
310.3 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
výsledek obhajoby