Piezoelektrické keramické kruhové bimorfy

Title Alternative:Piezoeletric ceramics circlar bimorphs
Loading...
Thumbnail Image
Date
2006
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
The purpose of the thesis is the study of properties of piezoelectric homogeneous circlar bimorphs and to measure them by laser interferometry. An introduction of the work is focused on the theoretical description of piezoelectric phenomens and materials. It also makes us acquainted with piezoelectric ceramics, with their pooling and state examples of their applications. The description of the circlar bimorph features and a calculation of their deflection follows. The values of displacement were measured by scanning on the bimorf´s surface. As the displacement were supposed to be small, the laser interferometry was used. Twymann-Green, Mach-Zhender and Michelson interferometres in the concrete were used. For this measurement were assembled samples of circular plates. The samples were made of soft ceramics (APC 850).
Úkolem bakalářské práce je studium a měření průhybu kruhových homogenních piezoelektrických bimorfů pomocí laserové interferometrie. Úvod práce poskytuje teoretický popis piezoelektrických jevů a materiálů. Dále pak seznámení s piezoelektrickými keramikami, jejich polarizací a příklady jejich použití. Následuje popis vlastností kruhových bimorfů s výpočtem jejich průhybu. Jednotlivé hodnoty průhybu byly získány skenováním po povrchu bimorfu. Jedná se o měření velice malé výchylky, proto bylo využito interferometrických metod. Byly realizovány na interferometrech Twymann-Green, Mach-Zhender a adaptovaný Michelsonův interferometr. Byla sestavena sada vzorků, které byly slepeny z kruhových plátků o stejné tloušťce. Na vzorky byla použita měkká PZT keramika (APC 850). Sledována byla závislost průhybu vzorku, na jeho tloušťce, na poloze na povrchu a přivedeném napětím.
Description
katedra: KFY; přílohy: 1 CD ROM; rozsah: 53 s.
Subject(s)
pzt ceramics; homogeneous circlar bimorph; laser interferometry, pzt keramika, homogenní kruhový bimorf, laserová interferometrie
Citation
ISSN
ISBN