Číslo 4/2022

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 6
 • Item
  15 pohledů na školskou matematiku. Jak to vidíme
  (The Union of czech mathematicians and physicists, ) Blažková, Růžena; Jednota českých matematiků a fyziků
  Recenze publikace autorů Františka Kuřiny a Nadi Vondrové 15 pohledů na školskou matematiku: jak to vidíme, kterou vydalo v roce 2022 nakladatelství Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy.
 • Item
  Postupnými krůčky k rozvíjení rovinné představivosti
  (The Union of czech mathematicians and physicists, ) Bímová, Daniela; Břehovský, Jiří; Jednota českých matematiků a fyziků
  V příspěvku jsou představeny náměty několika úloh k procvičování jak dvou typů geometrických binárních operací, přesněji sjednocení a průniku rovinných bodových množin, tak i názvů mnohoúhelníků různých tvarů, které uvažujeme právě za ony rovinné bodové množiny. K hledání požadovaných řešení zmiňujeme možnosti využití nejen dílků průmyslově vyráběných stavebnic, vytvořených papírových či foliových modelů, ale také dynamického geometrického softwaru GeoGebra, anebo speciálně vytvořených rovinných obrazců pomocí 3D tisku. Zadávané úlohy mají potenciál k rozvoji rovinné a postupně také prostorové představivosti žáků.
 • Item
  Pozvánka na konferenci EME2023
  (The Union of czech mathematicians and physicists, ) Nocar, David; Jednota českých matematiků a fyziků
  Katedra matematiky Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci ve spolupráci s Jednotou českých matematiků a fyziků zve na 27. vědeckou konferenci s mezinárodní účastí EME2023 „Výzvy primárního vzdělávání matematice jako součást učitelství pro 21. století“. Konference se bude konat 19.-21.4.2023. Veškeré informace budou dostupné na webu konference: http://eme.upol.cz.
 • Item
  Konstrukce převrácených hodnot reálných čísel na jednotkových kuželosečkách
  (The Union of czech mathematicians and physicists, ) Spíchal, Luděk; Jednota českých matematiků a fyziků
  Článek se zabývá konstrukcí převrácených hodnot reálných čísel použitím jednotkových kuželoseček a využitím předvedených konstrukcí k určení hodnoty tzv. pythagorejských průměrů.
 • Item
  Ústřední kolo Matematické olympiády na Gymnáziu v Teplicích
  (The Union of czech mathematicians and physicists, ) Hofmanová, Pavla; Krátká, Magdalena; Jednota českých matematiků a fyziků
  Krátká zpráva o konání ústředního kola Matematické olympiády v Teplicích