2015/1 - Natural Sciences and Technology

Permanent URI for this collection

ACC Journal, ročník XXI 2015/1

Recenzovali:
doc. Ing. Václav Dvořák, Ph.D. - Technická univerzita v Liberci
Mgr. Petr Zemánek, Ph. D. - Univerzita Palackého v Olomouci

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 10
 • Item
  Änderungen in der Aktivität der Polyphenole aus den Rebepresslingen nach der Interaktion mit UV Strahlung
  (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2015) Křížová, Hana
  Cílem práce bylo zjistit změny v obsahu polyfenolů a v jejich antioxidační aktivitě po interakci s UV zářením. Jako zdroj polyfenolů byl použit vodní extrakt z výlisků z modré révy. Vzhledem k odlišnostem barevných monomerních antokyanů a polymerních kondenzovaných taninů byly testovány extrakty ze slupek a semínek odděleně. Bylo prokázáno, že i přes světelnou nestabilitu barevných antokyanů zůstal i po 24 hodinách působení UV záření v těchto roztocích zachován vysoký obsah celkových polyfenolů i vysoká schopnost zhášet volné radikály.
 • Item
  Einfluss der Plasmabehandlung auf die Struktur und die Antimikrobiellen Eigenschaften von Strickwaren, die mit Kräuterextrakten behandelt wurden
  (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2015) Grujić, Dragana; Savić, Aleksandar; Topalić-Trivunović, Ljiljana; Jevšnik, Simona; Rijavec, Tatjana; Gorjanc, Marija
  V tomto příspěvku byl sledován vliv plazmové přípravy na strukturu a antimikrobiální vlastnosti pletenin (100% bavlna, 100% bambus a 50% bavlna / 50% bambusu) ošetřených alkoholickými bylinnými výtažky z řebříčku obecného a křídlatky japonské. Vliv plazmové přípravy na bázi vodní páry na povrchovou funkčnost nebo na změny struktury pletenin se hodnotí pomocí SEM. Antimikrobiální vlastnosti pletenin ošetřených bylinnými extrakty byly testovány na Escherichia coli, Staphylococcus aureus a Candida albicans za pomoci paralelní pruhovací metody (AATCC TM 147 - 2004). Stupeň zabarvení byl hodnocen metodou CIELAB a stereomikroskopem. Bylo zjištěno, že plazmová příprava a zpracování za použití bylinného výtažku z křídlatky japonské mělo pozitivní dopad na antimikrobiální ochranu pletenin proti Staphylococcus aureus.
 • Item
  Polymerfilme auf Zellulosebasis mit Silbernanopartikeln und Vitamin C
  (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2015) Borůvková, Karolína; Wiener, Jakub
  V této studii je prezentována příprava filmů, které obsahují nanočástice stříbra popř. vitamín C v polymerní matrici, která je schopna absorbovat extrémní množství vody. Redukčními činidly v tomto případě byly COOH skupiny v CMC a kyselina askorbová. Připravené filmy s nanočásticemi stříbra či vitamínem C jsou zkoumány pomocí skenovací elektronové mikroskopie. Dále je měřena jejich antioxidační a antimikrobiální aktivita. Produkt prezentované technologie je netoxický, s vysokým potenciálem v biologických aplikacích.
 • Item
  Implementation des AUSM+-Up Schemas mit impliziter Glättung von Residuen in OpenFOAM Software
  (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2015) Běták, Vojtěch; Fürst, Jiří
  Standardní instalace open-source balíku pro výpočetní mechaniku tekutin OpenFOAM je založena hlavně na schématech kombinujících tlak a rychlost. Tato schémata předurčují typy úloh, které je možné pomocí nich řešit (např. podzvukové nestlačitelné, stlačitelné nebo transsonické). Tento článek se zabývá implementací schématu AUSM+-up založeného na provázání hustoty a rychlosti, které umožňuje řešit problémy mechaniky tekutin v širším intervalu rychlostí. Toto schéma je doplněno o implicitní vyhlazování residuí, které rozšiřuje oblast stability použitého schématu. Proto je pozorován nárůst rychlosti konvergence použitého schématu, které bylo zrychleno šestkrát
 • Item
  Beschreibung des Verhaltens gewobener Textilien bei Wasserdampfübertragung
  (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2015) Jamdagni, R. P.; Bhattacharya, S.; Kumar, N.
  Studie zkoumá chování tkanin při dynamické transmisi vodní páry a jeho korelaci s ustáleným chováním. Pro testování dynamického chování byl použit vlastnoručně vyrobený nástroj, zatímco pro testování chování v ustáleném stavu byla použita standardní „cup“ metoda. Byly připraveny vzorky tkanin vyrobených na prstencových skacích strojích a směsi ze 100% bavlny, bavlna/bambus, bavlna/polyester a polyester/bambus v různých procentech prolnutí. Vzorky byly připraveny v rámci každé směsi ve dvou a třech různých úrovních dostavy osnovy a útku. Dynamické proměnné „sklon“, „čas“ a dynamické WVTR byly vypočteny z velikosti plochy, na kterou působí parciální tlak páry v závislosti na čase, získané z dynamické studie každého vzorku tkaniny.