2015/1 - Natural Sciences and Technology

Permanent URI for this collection

ACC Journal, ročník XXI 2015/1

Recenzovali:
doc. Ing. Václav Dvořák, Ph.D. - Technická univerzita v Liberci
Mgr. Petr Zemánek, Ph. D. - Univerzita Palackého v Olomouci

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 10
 • Item
  Kostenoptimierung für Baumwollmischungen: Ansatz der Fuzzy lineare Programmierung
  (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2015) Das, Subhasis; Ghosh, Anindya
  Tento článek se zabývá minimalizací nákladů u tří typů bavlněných směsí vhodných pro výrobu jemné, střední a hrubé příze, aniž by byla ohrožena požadovaná kvalita, pomocí tzv. fuzzy lineárního programování, které je sloučením fuzzy logiky a klasického lineárního programování. Závěr této práce poukazuje na to, že fuzzy lineární programování dosahuje u bavlněných směsí lepšího výsledku ve srovnání s klasickou verzí, jakož i se stávajícími metodami používanými při průmyslovém předení bavlny.
 • Item
  Die Entstehung von Schwingungen durch wechselnde Spindeldrehzahl für das Fräsen auf CNC-Fräsmaschine
  (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2015) Salokyová, Štefánia
  Vibrace jsou průvodním jevem, který vzniká při provozu každého technického zařízení. Právě proto měření bylo zaměřeno na zkoumání vibrací na hlavě frézky. Během měření se měnily otáčky vřetena hlavy a dva druhy nástrojů frézy, při kterém se obdělával zkoumaný materiál ocel 1.1213 s předem nastaveným úběrem materiálu 2,7 mm. Velikost vibrací je hodnocena dvěma základními parametry vibrací: amplituda zrychlení vibrací a frekvence vibrací. Z naměřených hodnot jsou vytvořeny grafické závislosti a následně jsou porovnány s dovolenou hodnotou vibrací zařazení frézky. Z naměřených výsledků jsou formulovány nové poznatky a závěry.
 • Item
  Aeroelastische Experimente mit der Messung von kinematischen Variablen unter Anwendung der optischen Methoden
  (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2015) Chládek, Štěpán; Zolotarev, Igor
  Kvalitní aeroelastický experiment se zabývá klíčovými veličinami pro popis dynamiky aeroelastických jevů. Jsou jimi poloha, rychlost a zrychlení tělesa a síly, které je vyvolaly. V předkládaném článku je popsáno provedené měření kinematických veličin bezkontaktní metodou založenou na snímání optického terče vysokorychlostní kamerou. Z naměřeného průběhu polohy byly vypočteny hodnoty rychlosti a zrychlení tělesa, které byly porovnány s daty získanými akcelerometrem. Výhodou představeného optického měření je minimální ovlivnění měřeného systému a dále možnost redundantního měření zpřesňujícího získávané výsledky. Jeho přínos je potvrzen experimentem na experimentálním aeroelastickém stojanu s leteckým profilem NACA 0012.
 • Item
  Implementation des AUSM+-Up Schemas mit impliziter Glättung von Residuen in OpenFOAM Software
  (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2015) Běták, Vojtěch; Fürst, Jiří
  Standardní instalace open-source balíku pro výpočetní mechaniku tekutin OpenFOAM je založena hlavně na schématech kombinujících tlak a rychlost. Tato schémata předurčují typy úloh, které je možné pomocí nich řešit (např. podzvukové nestlačitelné, stlačitelné nebo transsonické). Tento článek se zabývá implementací schématu AUSM+-up založeného na provázání hustoty a rychlosti, které umožňuje řešit problémy mechaniky tekutin v širším intervalu rychlostí. Toto schéma je doplněno o implicitní vyhlazování residuí, které rozšiřuje oblast stability použitého schématu. Proto je pozorován nárůst rychlosti konvergence použitého schématu, které bylo zrychleno šestkrát
 • Item
  Die Herstellung von Nanofasern und technologische Möglichkeiten des Laborgerätes 4SPIN®
  (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2015) Pokorný, Marek; Řebíček, Jiří; Novák, Jindřich; Kotzianová, Adéla; Klemeš, Jan; Růžičkova, Jana; Velebný, Vladimír
  4SPIN® je stolní laboratorní zařízení, které bylo vyvinuto pro depozici nanomateriálů pro lékařské aplikace, ale také pro další oblasti, jako jsou nanotechnologie, optika, filtrace a tak dále. Zařízení integruje různé metody pro umožnění přípravy nanostrukturovaných materiálů podle výzkumných požadavků. Devět zásadně odlišných emitorů (většina z nich je použitelná v metodě zvané „electroblowing“) a šest různých kolektorů dovoluje provádět různé druhy experimentů. Toto umožňuje přípravu nanovlákenných materiálů s různými mikroskopickými a makroskopickými strukturami. Laboratorní přístroj 4SPIN® byl vyvinut ve firmě Contipro Biotech s.r.o. a sedm použitých principů bylo patentováno. Zařízení získalo bezpečnostní certifikát podle norem CE a bylo uvedeno na trh od ledna 2013.