Kostenoptimierung für Baumwollmischungen: Ansatz der Fuzzy lineare Programmierung

Title Alternative:Optimalizace ceny bavlněných směsí: Přístup fuzzy lineárního programování
Loading...
Thumbnail Image
Date
2015
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická univerzita v Liberci, Česká republika
Abstract
Tento článek se zabývá minimalizací nákladů u tří typů bavlněných směsí vhodných pro výrobu jemné, střední a hrubé příze, aniž by byla ohrožena požadovaná kvalita, pomocí tzv. fuzzy lineárního programování, které je sloučením fuzzy logiky a klasického lineárního programování. Závěr této práce poukazuje na to, že fuzzy lineární programování dosahuje u bavlněných směsí lepšího výsledku ve srovnání s klasickou verzí, jakož i se stávajícími metodami používanými při průmyslovém předení bavlny.
Niniejszy artykuł poświęcony jest zagadnieniu minimalizacji kosztów w przypadku trzech rodzajów mieszanek bawełny nadających się do produkcji cienkiej, średniej i grubej przędzy przy zachowaniu wymaganej jakości, z zastosowaniem metody tzw. rozmytego programowania liniowego (fuzzy linear programming), która jest połączeniem logiki rozmytej i klasycznego programowania liniowego. W zakończniu niniejszego opracowania wskazano, że rozmyte programowanie liniowe daje w przypadku mieszanek bawełny lepsze efekty w porównaniu z wersją klasyczną, jak i istniejącymi metodami stosowanymi w przemysłowym przędzeniu bawełny.
This paper deals with the minimization of the cost for three types of cotton mixings suitable for the production of fine, medium and coarse yarns without impinging the required quality using the fuzzy linear programming, which is the amalgamation of fuzzy logic and classical linear programming. The findings of this work point out that the fuzzy linear programming attains the best solution of cotton mix in comparison with its classical version as well as the existing method followed in cotton spinning industry.
Dieser Artikel befasst sich mit der Kostenminimierung bei drei Typen von Baumwollmischungen bei gleichbleibender Qualität, die zur Herstellung feiner, mittlerer und grober Garne geeignet sind. Dies geschieht mit Hilfe des so genannten Fuzzy Lineare Programmierung, welches in einem Zusammenschluss von Fuzzy-Logik und dem klassischen linearen Programmieren besteht. Die Ergebnisse dieser Arbeit zeigen, dass das Fuzzy Lineare Programmierung bei Baumwollmischungen im Vergleich mit der klassischen Version und mit den bestehenden, beim industriellen Verspinnen der Baumwolle angewandten Methoden bessere Ergebnisse aufweist.
Description
Subject(s)
Citation
ISSN
1803-9782
ISBN