2019/3 - Social Sciences

Permanent URI for this collection

Recenzovali: Karin Schöne, Ph.D. - Dresden University of Technology, Mg. Lukáš Rubín, Ph.D. - Palacký University Olomouc

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 6
 • Item
  Sicherheitsempfinden in der Digitalität
  (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, ) Fehlhaber, Anna Lena
  Navzdory vysoké poptávce po výzkumu pocitu digitálního bezpečí a povědomí zůstává toto téma bez odezvy. Abychom analyzovali vývoj pocitu bezpečí v digitálním světě, přesněji na internetu, jsou zvažovány a zkoumány různé procesy dojmů, použití a hodnocení. Individuální povědomí a pocit bezpečí jako celek je analyticky zkoumán a jsou odhaleny faktory ovlivňující pocit bezpečí.
 • Item
  General data protection regulation: opportunities and risks of the implementation of GDPR in tourism
  (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, ) Kędzior, Mariusz; Sadowska, Mirela
  Článek se pokouší odpovědět na nejčastější dotazy týkající se zpracování osobních údajů v cestovním ruchu. Jedná se o pokus vysvětlit základní definice ochrany osobních údajů. Doporučuje se, aby organizátoři, touroperátoři a majitelé hotelů a penzionů byli spokojeni tak, aby zpracování údajů fyzických osob bylo v souladu s GDPR. Rovněž se doporučuje ohrozit zpracování osobních údajů a možnosti, které zajistí bezpečnost údajů zpracovávaných poskytovateli služeb z odvětví cestovního ruchu.
 • Item
  Transformation of the accounting profession in terms of the economy of the future
  (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, ) Slyozko, Tetyana; Kurilo, Lyudmila; Mazina, Oleksandra
  Tato studie zkoumá transformaci účetní profese, ke které dojde pod vlivem čtvrté průmyslové revoluce ekonomiky budoucnosti. Tento článek nejprve ukazuje, jak může revoluce drasticky změnit účetnictví a účetní profesi; za druhé, možnosti účetních metod v účetní praxi pod vlivem faktorů čtvrté průmyslové revoluce; za třetí, robotizaci účetních postupů; za čtvrté, účetní postupy, jejichž organizace nepodléhá robotice. Nakonec je prokázáno, že navzdory významným změnám v účetnictví zůstane toto povolání stejné, zejména v rámci procesů organizace, protože umělá inteligence ani robotika nemohou přijímat manažerská rozhodnutí o organizaci účetnického aparátu, provádět určité účetní úkony či aplikovat účetní metody v účetních procesech.
 • Item
  Vztah úrovně pohybové aktivity ke komponentám tělesné zdatnosti u dětí školního věku z libereckého regionu
  (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, ) Kupr, Jaroslav; Suchomel, Aleš; Kuprová, Klára
  Hlavním cílem výzkumu je na základě stanovení úrovně pohybové aktivity a základních komponent tělesné zdatnosti u dětí ve věku 10–12 let objasnit sílu vztahů mezi těmito proměnnými. Výběrové soubory tvořilo 107 chlapců a 109 dívek ve věku 10–12 let z libereckého regionu. U každého probanda byly zjištěny základní somatické parametry (tělesná výška, tělesná hmotnost, množství podkožního tuku). Následně bylo vybráno sedm motorických testů z baterií FITNESSGRAM a UNIFITTEST (6–60) pro zhodnocení komponent tělesné zdatnosti. K měření úrovně pohybové aktivity byly využity akcelerometry. Naměřené výsledky úrovně pohybové aktivity a komponent tělesné zdatnosti byly podrobeny vztahové analýze. Na základě korelační analýzy nebyly zjištěny u měřených souborů chlapců a dívek ve věku 10–12 let žádné významné závislosti. Na základě závěrů studie doporučujeme pro dané věkové kategorie informativní využívání testových baterií a hodnocení úrovně pohybové aktivity ve školním i mimoškolním prostředí s využitím moderních technologií.
 • Item
  Teaching English for medical purposes: how to embrace the challenge
  (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, ) Drozdová, Edita
  Článek se zabývá Angličtinou pro specifické účely (ESP), konkrétně Angličtinou pro medicínské účely (EMP) a seznamuje s nejzásadnějšími problémy, se kterými se učitelé i studenti v kurzech medicínské angličtiny setkávají. První část článku se věnuje hlavním výzvám ESP. První problém představuje nestejnorodá jazyková úroveň. Víceúrovňové skupiny jsou ilustrovány na základě rozmisťovacího testu. Zadruhé je to medicínská terminologie; článek vyjmenovává a pojmenovává nejčastější chyby ve slovní zásobě a výslovnosti. A zatřetí je zmíněn nedostatek vhodných moderních studijních materiálů a je zdůrazněna zásadní role e-learningového prostředí. V druhé části článku, s odkazem na průzkum a komentáře jeho respondentů, je probírána role učitele odborného jazyka.
Licence: https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0