Cena děkana za vynikající diplomovou práci

DSpace Repository

Cena děkana za vynikající diplomovou práci

 

Recent Submissions

 • Kostruchová, Hana
  Má práce, je mobilní aplikací, ve které se odehrává příběh cesty. Telefon sloužící jako trekovací zařízení se stává nástrojem kresby, štětcem. Pohybem s ním můžeme vytvářet grafickou kresbu na jeho displeji. Ta je zaznamenávána ...
 • Kratochvíl, Martin
  Diplomová práce se věnuje transformaci Československého opevnění z let 1936 až 1938, jakožto specifickému fenoménu v regionu bývalých Sudet. Snahou této diplomové práce je oživit vybrané pevnosti pomocí umělecké intervence ...
 • Doležalová, Michaela
  Ambasáda je dosti specifickou stavbou, jejíž funkce nekončí reprezentací státu. Je i prostorem, kde žijí lidé - delegáti (jedni z nejvýznamnějších státních diplomatů), úředníci i místní síly. V uzavřeném prostoru se prolínají ...
 • Hrníčková, Ema
  Účelem diplomové práce je transformace bývalé továrny na výrobu keramiky v malebné italské obci Laveno-Mombello. Ta se rozkládá na břehu jezera Maggiore, v těsné blízkosti švýcarských hranic a na úpatí Lombardských Alp. ...
 • Čunát, Matěj
  Pojem Shrinking Cities - smršťujících se měst - je jevem, který lze nalézt na různých místech světa. Po roce 1989 se s tímto fenoménem začala potýkat i Česká Republika, a to nejen v podobě smršťování měst, ale i celých ...
 • Tkáč, Jakub
  Diplomová práce se věnuje akustické cloně, která se svým tvarem přizpůsobuje danému charakteru zvukového zdroje. Smýšlené umístění je hlavně v opuštěných budovách, ve kterých v posledních letech vznikly kulturní místa, ...
 • Brhlík, Martin
  Svazková základná škola je prianim obcí združených do dobrovoľného svazku obcí LOŠBATES. Obce Louňovice, Štíhlice, Svojetice a Tehovec sa spojili v úsilí o zaistenie školskech dochádzky pre svoje deti. Pre tento účel obce ...
 • Málek, Martin
  Diplomová práce se zabývá návrhem nové základní školy do rozvojové oblasti Smíchov City v Praze. V současné době je v prostoru Smíchova potřeba nová základní škola pro alespoň 500 žáků. Místo je pevně definovánu územním ...
 • Hofman, Martin
  Série obrazů věnující se čtvercovým formátům, obsahující počítačem generované, geometrické, trojrozměrné obrazce (geometrické krajiny). Tyto obrazce tvoří trojice neutrálních barev, které se navzájem doplňují, respektují ...
 • Hůla, Antonín
  Diplomová práce se zabývá urbanisticko-architektonickým řešením lokality zaniklé obce Skoky u Žlutic, významného barokního poutního místa postiženého poválečným odsunem původních obyvatel a výstavbou přehrady. Cílem ...
 • Dostálek, Lukáš
  Počítačem řízené objekty, autorský kód v programu Arduino a hardware. Sběr dat pomocí elektronických komponentů, zpracovávání a přetváření informace pomocí algoritmů v robotické autonomní jednotce. Práce je série funkčních ...
 • Zavoral, Tomáš
  Museum představuje zážitkovou cestu. Vež Leitturm představuje osnovy doby s videoobrazy doby, cestou pak procházíme a prožíváme dle vjemů a svých znalostí život.
 • Gulbis, Jiří
  Odstranění stávajícího kulturního domu a přesunutí této společenské funkce do objektu hradu, vytvoření nové identifikace hradu jako středu významného kulturního okrsku celého města. Umístění novostavby pivovaru s hotelem ...
 • Dostálek, Lukáš
  Počítačem řízené objekty, autorský software/ hardware. Práce je série elektronických objektů z kovových prefabrikovaných komponentů. Konstrukce jsou automatizované a reagují na různé podněty, jako jsou například drobné ...
 • Lacina, Adam
  Každé město by mělo mít svůj ideální plán, plán krásný a smělý. Metu na kterou by mohlo dosáhnout a za kterou se už skrývá město jiné, snad lepší, snad silnější. Čeká mě hledání úhelných kamenů místa a pro tento úkol jsem ...
 • Aka 47 
  Pekárková, Andrea (Technická Univerzita v Liberci, 2013)
  Práce se věnuje projektu budování uměleckého alter ega Aka 47 a popisuje můj přístup a metodu, kterou jsem intuitivně zvolila. Praktickou částí je audiovizuální performance. Abstraktní obrazy podléhají ději v mnou vytvořeném ...
 • Urbanová, Vendula (Technická Univerzita v Liberci, 2013)
  Návrh divadla s bydlením pro rodinu a herce je umístěn do Janova, vesnice nedaleko Litomyšle. Tato stavba by mohla vesnici poskytnout nové komunitní centrum, které bývalo dříve zastoupeno funkcí kostela, ale zároveň by si ...
 • Drahoňovská, Tereza (Technická Univerzita v Liberci, 2014)
  Osm obrazů tvoří sérii barevných kompozic, které vycházejí z předešlých studií králičích postav a hlav. Součástí diplomové práce je i autorská kniha, která mapuje průběh práce a vrstvení.
 • Kukrál, Miroslav (Technická Univerzita v Liberci, 2014)
  Studie si bere za úkol představit projekt průplavu Dunaj - Odra - Labe v zpracování jako transevropské dráhy. Průplav významem, měřítkem, i odkazem dalším generacím překračuje naši dobu a hranice. Projekt je zaměřen na ...

View more