2014/2 - Science of Economics

Permanent URI for this collection

ACC Journal, ročník XX 2014/2

Recenzovali:
doc. PaedDr. Ludvík Eger, CSc. – Západočeská univerzita
Ing, Eva Fielko, Ph.D. - Metropolitní univerzita Praha

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 6
 • Item
  Efficient company training in case of companies in the Czech Republic
  (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2014) Maršíková, Kateřina; Spurná, Gabriela
  Firemní vzdělávání je důležitou součástí péče o zaměstnance, je chápáno jako zaměstnanecká výhoda a zároveň je důležitým faktorem, který ovlivňuje úspěšnost firmy. Mít vzdělané zaměstnance, kteří svoje znalosti a dovednosti využívají při své práci, je zároveň významnou konkurenční výhodou. Výzkumy ukazují, že investice do lidského kapitálu jsou výnosné, a to nejen v podmínkách formálního vzdělávání, ale i v případě vzdělávání ve firemním prostředí (training). Příspěvek se zaměřuje ve své první části na problematiku firemního vzdělávání z pohledu odborných publikací, a to především v souvislosti s efektivitou investic do firemního vzdělávání a otázkou jejich měření. Druhá část příspěvku pak zkoumá na primárních datech sebraných mezi respondenty z řad jednotlivců i firem v České republice v roce 2013 to, jak české firmy své zaměstnance vzdělávají a jak řeší otázku hodnocení těchto investic.
 • Item
  The issue of audit in multinational companies
  (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2014) Horák, Josef; Krásná, Kristýna
  Cílem předloženého článku je definovat zákon Sarbanes-Oxley Act, specifikovat náklady, které jsou spojené s jeho zavedením, a analyzovat nákladovost aplikace interních kontrol na základě pravidel definovaných tímto aktem ve vybrané společnosti. Článek je rozdělen do čtyř hlavních částí a závěru, ve kterém jsou shrnuty výsledky práce. První část je zaměřena na obecnou charakteristiku auditu. Ve druhé části je pak definován rozdíl mezi auditem interním a externím. Třetí část se věnuje samotnému zákonu Sarbanes-Oxley Act, je zde definována jeho podoba, přínosy i náklady, které přináší. V poslední části je analyzována nákladovost implementace a testování kontrol dle SOX ve vybrané společnosti.
 • Item
  The implementation circumstances of the reverse mortgage credit, an innovatory product for the old age security in Poland
  (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2014) Nietupska, Aneta
  V příspěvku se autorka snaží přiblížit mechanismus působení inovačních produktů na zajištění stáří. Byl identifikován doživotní důchod a „obrácená“ hypotéka, které jsou založeny na kapitálu alokovaném do nemovitostí a které poskytují majitelům nemovitostí možnost konvertovat takto „zmrazený“ kapitál na reálné finanční prostředky. V současné době polská společnost potřebuje inovativní řešení, která podpoří rozpočty domácností. S ohledem na prodlužující se průměrnou délku života, záporný přirozený přírůstek, model rodiny 2 plus 1, ale také výhledy úspěšného rozvoje polské ekonomiky, včetně trhu nemovitostí, si produkty na zajištění stáří zaslouží širokou propagaci.
 • Item
  A city’s e-image on the basis of selected neisse euroregion cities
  (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2014) Adamczuk, Justyna
  Tento článek pojednává o dynamicky se rozvíjejících moderních informačních a komunikačních technologiích a jejich využití místními samosprávami ke zlepšování účinnosti opatření v oblasti komunikace se zainteresovanými subjekty (stakeholders) a k vytváření příslušného image. Cílem tohoto příspěvku je snaha definovat pojem e-image města a také uvést předpoklady, způsoby a přínosy využívání internetu k jeho budování. Pro dosažení tohoto cíle je použita analýza e-image vybraných měst Euroregionu Nisa.
 • Item
  Concentration of the ict industry in the Czech Republic, Germany and Poland
  (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2014) Szwinta, Piotr
  Informační a komunikační technologie (IKT, ICT) jsou důležité pro inovaci, jsou růst a zaměstnanost v moderní ekonomice. Zároveň jsou jedním z nejrychleji rostoucích odvětví průmyslu po celém světě. Společnosti v odvětví ICT mají tendenci soustředit se na konkrétní oblasti za účelem získání ekonomických výhod a posílení konkurenční převahy. Vysoká koncentrace IKT dělá region atraktivnější a může podpořit jeho hospodářský růst. Německo je evropským lídrem ve vývoji a prosazování inovací. Rovněž Polsko a Česká republika se snaží jít touto cestou. Cílem tohoto článku je porovnat úroveň koncentrace společností z odvětví ICT a identifikovat regiony zaměřující se na toto ekonomické odvětví v České republice, Německu a Polsku.