Číslo 4/2021

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 9
 • Item
  Martin Kuchynka
  (The Union of czech mathematicians and physicists, ) Vízek, Lukáš; Jednota českých matematiků a fyziků
  Článek je věnován životu a dílu Martina Kuchynky (1843–1900), českého středoškolského učitele matematiky a kreslení. Je soustředěn na jeho studia, výuku, učebnice a časopisecké příspěvky. Text předkládá stručné hodnocení Kuchynkovy práce a zmiňuje možnosti dalšího studia.
 • Item
  Jedinákova posloupnost
  (The Union of czech mathematicians and physicists, ) Kuřina, František; Jednota českých matematiků a fyziků
  Recenzovaná publikace přináší neobvyklý pohled na matematiku, na matematiky, historii matematiky, úlohy a jejich řešení.
 • Item
  Bratislavské dva dni s didaktikou matematiky
  (The Union of czech mathematicians and physicists, ) Slavíčková, Mária; Jednota českých matematiků a fyziků
  V príspevku informujeme o hybridne organizovanej konferencii Dva dni s didaktikou matematiky na pôde FMFI UK v Bratislave. Stručne opisujeme pozadie jej vzniku, programovú štruktúru a kľúčové diskutované témy na jej šiestom ročníku.
 • Item
  Jak to vlastně je s naší školou? Cíle vzdělávání a naše školská reforma
  (The Union of czech mathematicians and physicists, ) Kuřina, František; Vondrová, Naďa; Jednota českých matematiků a fyziků
  Autoři se zamýšlejí nad aktuálními otázkami spojenými s dokumentem Hlavní směry vzdělávací politiky ČR do 2030+, avizovanými redukcemi RVP pro ZV a souvisejícími záležitostmi. Autoři vycházejí ze svých dlouholetých zkušeností z výuky matematiky a přípravného vzdělávání učitelů matematiky a upozornňují na potenciálně problematická místa současné reformy.
 • Item
  Trojúhelníkové figury jako nástroj rozvoje geometrické představivosti
  (The Union of czech mathematicians and physicists, ) Slezáková, Jana; Jednota českých matematiků a fyziků
  Cílem příspěvku je informovat čtenáře o vzniku nové interaktivní pomůcky na rozvoj geometrické představivosti žáků ve věku 11-16 let. Úvod je věnován popisu možností, jak vhodným způsobem lze u dětí rozvíjet geometrickou představivost formou her a geometrických aktivit. Zmínka je o vzácné historické stavbě Pevnost poznání, která je prvním interaktivním muzeem popularizace vědy na střední Moravě. Druhá část příspěvku pojednává o vzniku didaktické pomůcky Trojúhelníkové figury na trénink vizuální představivosti, která bude pro návštěvníky k dispozici od července 2021.