Rok 2010

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 4 of 4
 • Item
  Hodnocení dopadu přímých zahraničních investic s příslibem investičních pobídek na regionální rozvoj České republiky
  (Technická Univerzita v Liberci,, ) Šimanová, Jana
  Předkládaná disertační práce se zabývá efektem přímých zahraničních investic čerpajících investiční pobídky na regionální rozvoj ČR. Práce je členěna do sedmi kapitol. První kapitola popisuje cíle a metody předkládané disertační práce. Zvolenou metodou je sběr dat na podnikové úrovni, zajištění jejich srovnatelnosti s oficiálně prezentovanými makroekonomickými daty a následná komparace s cílem zjistit přínos těchto podniků pod zahraniční kontrolou pro regionální rozvoj. Nosnou částí práce, obsahující ověřování hypotéz a dílčí závěry, je šestá kapitola.
 • Item
  Pojistný podvod na českém pojistném trhu
  (Technická Univerzita v Liberci,, ) Východský, Pavel
  Disertační práce pojednává o pojmu pojistný podvod postupně z několika pohledů. Především je to současný stav v českém právním řádu, dále vývoj tohoto prostředí a následně srovnání mezi jednotlivými vývojovými etapami, včetně srovnání výhod a nevýhod. Součástí této analýzy je i definice a charakteristika jednotlivých typů pojistných podvodů, a to jak z pohledu vnějšího prostředí, tak i z pohledu vnitřního chápání v pojišťovnách.
 • Item
  Životní pojištění jako forma finanční investice
  (Technická Univerzita v Liberci,, ) Šafarčíková, Ivana
 • Item
  Financování společné zemědělské politiky se zaměřením na Českou republiku
  (Technická Univerzita v Liberci,, ) Baráková, Blanka