Hodnocení dopadu přímých zahraničních investic s příslibem investičních pobídek na regionální rozvoj České republiky

Title Alternative:Regional development impact evaluation of foreign direct investments with fiscal incentives assurance
Loading...
Thumbnail Image
Date
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci,
Abstract
Předkládaná disertační práce se zabývá efektem přímých zahraničních investic čerpajících investiční pobídky na regionální rozvoj ČR. Práce je členěna do sedmi kapitol. První kapitola popisuje cíle a metody předkládané disertační práce. Zvolenou metodou je sběr dat na podnikové úrovni, zajištění jejich srovnatelnosti s oficiálně prezentovanými makroekonomickými daty a následná komparace s cílem zjistit přínos těchto podniků pod zahraniční kontrolou pro regionální rozvoj. Nosnou částí práce, obsahující ověřování hypotéz a dílčí závěry, je šestá kapitola.
This submitted dissertation deals with the effects of direct foreign investment incentives on Regional development in the Czech Republic. This work is divided into seven headings. Under the first heading, the aims and methods of the dissertation are described. The chosen method is by collecting data from the business world and then ensuring its validity by comparison with official macro-economic data thus revealing the actual regional progress in these fields. The most relevant part of this work, including proofs of hypotheses and particular, detailed conclusions are under the sixth heading.
Description
Subject(s)
Citation
ISSN
ISBN
Collections