2019/1 - Natural Sciences and Technology

Permanent URI for this collection

ACC Journal, ročník XXV 2019/1

Recenzovali:
Ing. Darina Jašíková, Ph.D. - Technical University of Liberec Institute for Nanomaterials, Advanced Technology and Innovation (CxI) Czech Republic
Ing. Vojtěch Radolf, Ph.D. - The Czech Academy of Sciences Institute of Thermomechanics Czech Republic

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 8
 • Item
  Application of Mach-Zehnder interferometers for isolator shock trains
  (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2019) Takeshita, Taishi; Nakao, Shinichiro; Miyazato, Yoshiaki
  Systém Mach-Zehnderova interferometru kombinovaný s vysokorychlostní kamerou se aplikuje na řetězec rázu („shock train“) konstantním přímém kanálu pro vyjasnění jeho nestabilní charakteristiky, kde je Machovo číslo 1,44, Reynoldsovo číslo je 4,97 x 107 m-1 a tloušťka hraniční vrstvy je 0,472 mm. Okamžitého dvojrozměrného hustotního pole v řetězci rázu je kvantitativně dosaženo s vysokým prostorovým rozlišením. Současný Mach-Zehnderův interferometrický systém se jeví jako účinný pro měření nestálé hustoty v rázově dominantních proudech v dvojrozměrném kanálu. Oscilační charakteristika každého rázu v rázovém řetězci je demonstrována výkonovou spektrální analýzou pole nestálé hustoty.
 • Item
  Flow control around a circular cylinder by a small rod
  (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2019) Tsutsui, Takayuki
  V předchozích studiích bylo navrženo několik kontrolních metod pro tok kolem oblého tělesa. Jednou z takových metod je metoda nuceného opětovného přiřazení, což je typ separátního řízení smykové vrstvy, která používá malou tyč. Malá tyč je umístěna v optimální poloze na smykové vrstvě z kruhového válce, čímž se rozděluje smykovou vrstvu na horní a dolní část. Horní smyková vrstva je nesena a prodloužena malou tyčí, a spodní smyková vrstva se připojí a přilne k zadní straně válce. Za válcem se tvoří velká stojatá oblast. Tato metoda snižuje tah a vytváří zdvih a pomáhá řízení toku kolem oblého tělesa. Avšak fenomén nuceného opětovného připojení nastává pouze za určitých podmínek. Cílem této studie bylo objasnit polohu a průměr tyče potřebné pro nucené opětovné nasazení.
 • Item
  Efficient heating and cooling with borehole heat exchangers
  (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2019) Gerschel, Axel; Haack, Markus; Subramani, Prasanth; Stöckmann, Lukas; Schäfer, Thomas; Walter, Tom; Schütte, Tino; Krimmling, Jörn
  Na pozadí stanovení energeticko-politických cílů představují tepelná čerpadla spojená se zemí slibnou technologii na zásobování budov termickou energií. Na odkrytí nevyužívaných potenciálů v povrchní geotermii jsou proto na Vysoké škole Zittau/Görlitz vyvíjeny optimalizační koncepty na zařízení geotermálních sond v kombinovaném topném a chladícím provozu. Hlavni zaměření výzkumu náleží úspoře primární energie, jakož i zlepšení prediktivních modelů pro návrh zařízení, zvláště s ohledem na vliv podzemních vod. Předmětem studie jsou také konstrukční a ekonomické aspekty systémů geotermálních sond.
 • Item
  The experimental study of diffuser geometry for low pressure exhaust casing of steam turbine
  (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2019) Kalista, Robert; Kanta, Lukáš; Feldberg, Lev
  Výkon posledního stupně LP části parní turbíny je silně ovlivněn efektivitou spodního výfukového pláště. Otáčení 90° v relativně krátké axiální vzdálenosti je hlavní příčinou ztrát a konstrukce difuzoru s nízkou ztrátou stále zůstává výzvou pro strojní inženýry. V tomto článku byly publikovány výsledky studií několika konstrukcí difuzoru výfukových plynů parodontu ŠKODA. Několik experimentálních měření bylo provedeno ve speciálním sektorovém modelu vzduchotechniky. Toto jedinečné zkušební zařízení umožňuje vizuální pozorování průtoku metodou Schlieren a vyhodnocení ztrátového koeficientu statického tlaku v difuzoru. Testovací zařízení umožňuje dosažení velmi vysokých (nadzvukových) rychlostí. Rozsah pozorovaných rychlostí byl od 30 do 360 m/s. Experimentální data z těchto měření jsou velmi užitečná, aby bylo možné předvídat ztráty výfukových plášťů během reálné činnosti parní turbíny v neupravených stavech. Bylo popsáno chování jednotlivých návrhů difuzoru.
 • Item
  Investigation of stimulated bag-breakup processes in laboratory modeling of wind-wave interaction
  (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2019) Kandaurov, Alexander; Sergeev, Daniil; Troitskaya, Yuliya
  Laboratorní experiment pro identifikaci mechanizmů tvorby kapiček pěny v mořské atmosférické hraniční vrstvě, kdy silný vítr odtrhne vodu z hřebene vln, byl prováděn na vysokorychlostním vlně IAP RAS. Hlavním mechanismem, který je odpovědný za tvorbu kapiček pěny, je fragmentace roztrženého vaku a drobné poruchy, které vznikají na rozhraní vzduch-voda pod silným větrem. Tato práce se soustřeďuje na zkoumání jednotlivých případů roztržení vaků, ke kterým došlo v suchém vysokorychlostním větru. Podrobnosti fragmentace roztržení vaků byly zkoumány kvalitativně a kvantitativně pomocí synchronizovaného multiperspektivního vysokorychlostního záznamu videa v radiografické konfiguraci.