2019/1 - Natural Sciences and Technology

Permanent URI for this collection

ACC Journal, ročník XXV 2019/1

Recenzovali:
Ing. Darina Jašíková, Ph.D. - Technical University of Liberec Institute for Nanomaterials, Advanced Technology and Innovation (CxI) Czech Republic
Ing. Vojtěch Radolf, Ph.D. - The Czech Academy of Sciences Institute of Thermomechanics Czech Republic

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 8
 • Item
  Efficient heating and cooling with borehole heat exchangers
  (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2019) Gerschel, Axel; Haack, Markus; Subramani, Prasanth; Stöckmann, Lukas; Schäfer, Thomas; Walter, Tom; Schütte, Tino; Krimmling, Jörn
  Na pozadí stanovení energeticko-politických cílů představují tepelná čerpadla spojená se zemí slibnou technologii na zásobování budov termickou energií. Na odkrytí nevyužívaných potenciálů v povrchní geotermii jsou proto na Vysoké škole Zittau/Görlitz vyvíjeny optimalizační koncepty na zařízení geotermálních sond v kombinovaném topném a chladícím provozu. Hlavni zaměření výzkumu náleží úspoře primární energie, jakož i zlepšení prediktivních modelů pro návrh zařízení, zvláště s ohledem na vliv podzemních vod. Předmětem studie jsou také konstrukční a ekonomické aspekty systémů geotermálních sond.
 • Item
  Flow control around a circular cylinder by a small rod
  (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2019) Tsutsui, Takayuki
  V předchozích studiích bylo navrženo několik kontrolních metod pro tok kolem oblého tělesa. Jednou z takových metod je metoda nuceného opětovného přiřazení, což je typ separátního řízení smykové vrstvy, která používá malou tyč. Malá tyč je umístěna v optimální poloze na smykové vrstvě z kruhového válce, čímž se rozděluje smykovou vrstvu na horní a dolní část. Horní smyková vrstva je nesena a prodloužena malou tyčí, a spodní smyková vrstva se připojí a přilne k zadní straně válce. Za válcem se tvoří velká stojatá oblast. Tato metoda snižuje tah a vytváří zdvih a pomáhá řízení toku kolem oblého tělesa. Avšak fenomén nuceného opětovného připojení nastává pouze za určitých podmínek. Cílem této studie bylo objasnit polohu a průměr tyče potřebné pro nucené opětovné nasazení.
 • Item
  Application of Mach-Zehnder interferometers for isolator shock trains
  (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2019) Takeshita, Taishi; Nakao, Shinichiro; Miyazato, Yoshiaki
  Systém Mach-Zehnderova interferometru kombinovaný s vysokorychlostní kamerou se aplikuje na řetězec rázu („shock train“) konstantním přímém kanálu pro vyjasnění jeho nestabilní charakteristiky, kde je Machovo číslo 1,44, Reynoldsovo číslo je 4,97 x 107 m-1 a tloušťka hraniční vrstvy je 0,472 mm. Okamžitého dvojrozměrného hustotního pole v řetězci rázu je kvantitativně dosaženo s vysokým prostorovým rozlišením. Současný Mach-Zehnderův interferometrický systém se jeví jako účinný pro měření nestálé hustoty v rázově dominantních proudech v dvojrozměrném kanálu. Oscilační charakteristika každého rázu v rázovém řetězci je demonstrována výkonovou spektrální analýzou pole nestálé hustoty.
 • Item
  Investigation of stimulated bag-breakup processes in laboratory modeling of wind-wave interaction
  (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2019) Kandaurov, Alexander; Sergeev, Daniil; Troitskaya, Yuliya
  Laboratorní experiment pro identifikaci mechanizmů tvorby kapiček pěny v mořské atmosférické hraniční vrstvě, kdy silný vítr odtrhne vodu z hřebene vln, byl prováděn na vysokorychlostním vlně IAP RAS. Hlavním mechanismem, který je odpovědný za tvorbu kapiček pěny, je fragmentace roztrženého vaku a drobné poruchy, které vznikají na rozhraní vzduch-voda pod silným větrem. Tato práce se soustřeďuje na zkoumání jednotlivých případů roztržení vaků, ke kterým došlo v suchém vysokorychlostním větru. Podrobnosti fragmentace roztržení vaků byly zkoumány kvalitativně a kvantitativně pomocí synchronizovaného multiperspektivního vysokorychlostního záznamu videa v radiografické konfiguraci.
 • Item
  Numerical simulation of aeroelastic effects for an airfoil with two degrees of freedom
  (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2019) Pátý, Marek; Halama, Jan
  Zvyšování výkonu parních turbín vede k návrhu nízkotlakých stupňů o velkém průměru, vyznačujících se dlouhými a tenkými lopatkami. Interakce pevných těles s prouděním může způsobit vibrace, které mají za následek sníženou životnost stroje kvůli únavě materiálu. Tato práce představuje matematický model interakce pevného tělesa s tekutinou, navržený za účelem zkoumání vibrací způsobených prouděním. Model je zde aplikován na zjednodušený testovací případ osamoceného profilu leteckého křídla. Model proudění je založen na Eulerových rovnicích v Arbitrary Lagrange-Euler formulaci, diskretizovaných metodou konečných objemů. Jeho validace je provedena prostřednictvím srovnání s experimentálními daty a s numerickými výsledky jiných autorů.