Nápravné aktivity jako nástroj pro odstranění chyb způsobených interferencí mateřského jazyka v hodinách anglického jazyka

Title Alternative:Remedial Activities as a Tool of Eliminating Mother Tongue Interference in EFL Classes
Abstract
Diplomová práce se zabývá využitím nápravných aktivit při odstraňování chyb způsobených mateřskou interferencí ve výuce anglického jazyka. Teoretická část definuje základní pojmy, představuje dva typy interference - lexikální a morfosyntaktickou a vymezuje techniky opravování chyb. Dále jsou zde shrnuty základní nápravné techniky a strategie používané k opakování slovní zásoby a gramatiky. Praktická část se poté zaměřuje na nejčastější chyby odhalené diagnostickým testem během první fáze výzkumu u žáků 9. třídy a poskytuje možná řešení na zlepšení v podobě navržených nápravných aktivit. Tyto aktivity jsou později testovány ve stejné třídě a ohodnoceny s ohledem na vymezené otázky pro hodnocení výzkumu. Závěrečný diagnostický test a analýza výsledků ukazují, že nápravné aktivity jsou účinným nástrojem pro odstraňování častých chyb u studentů, kteří se učí anglický jazyk jako cizí jazyk. Nicméně, další výzkum je nutný pro ověření účinnosti.
Description
111 stran, 9 stran příloh :barevné ilustrace +1 CD-ROM
Subject(s)
English language, language teaching and learning, angličtina, jazyková výuka
Citation
ISSN
ISBN