Analýza nákupních center

Title Alternative:Analysis of Shopping Centers
Loading...
Thumbnail Image
Date
2011
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Thesis entitled Analysis of Shopping Centers. Aim of the thesis was to determine buying behavior and preferences of the customers to buy Christmas gifts especially in Liberec shopping centers. In the introduction devoted basic concepts of marketing and types of retail stores. The theoretical part focuses on buying behavior, marketing research and marketing communications. The practical part describes the development of retail and shopping centers in the USA, Europe and in the Czech Republic, individually and in Liberec. There are detailed and characterized by the three largest shopping centers in Liberec, which was compared in terms of the facts used in marketing communications. The main part was to perform primary research of the buying behavior in the questionnaire form. The acquired data are analyzed, converted into tables and graphs and according to them assessed in the conclusion of the thesis.
Diplomová práce nese název Analýza nákupních center. Cílem práce bylo zjistit nákupní chování a preference spotřebitelů při nákupu vánočních dárků zejména v libereckých nákupních centrech. Úvodní část práce je věnována základním pojmům marketingu a typům maloobchodních prodejen. Teoretická část je zaměřena na nákupní chování, marketingový výzkum a marketingovou komunikaci. V praktické části je popsán vývoj maloobchodu a nákupních center v USA, Evropě, ČR a samostatně i v Liberci. Jsou zde podrobněji popsána a charakterizována tři největší nákupní centra v Liberci, která byla porovnána z hlediska daných faktů a použité marketingové komunikace. Hlavní částí bylo provedení primárního výzkumu nákupního chování ve formě dotazování. Získaná data se analyzovala, převedla do podoby tabulek a grafů a podle nich v závěru práce vyhodnotila.
Description
katedra: KMG; rozsah: 149 s. (150 000 znaků).
Subject(s)
buying behavior, marketing research, questionnaire, retail trade, shopping center, dotazník, maloobchod, marketingový výzkum, nákupní centrum, nákupní chování
Citation
ISSN
ISBN