PŘÍRODNÍ RELAXAČNÍ ZÓNAHUŤSKÝ VODOPÁD

Loading...
Thumbnail Image
Date
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Podnětem pro mojí bakalářskou práci byla malá vodní nádrž nacházející se nad Huťským vodopádem v Rokytnici nad Jizerou. Jedná se o malou stavbu vybudovanou před válkami. V současnosti je v dezolátním stavu. To mě motivovalo k revitalizaci tohoto objektu a prostoru v přilehlém okolí. Cílem bakalářské práce je zpracovat novou variantu daného úseku stezky tak, aby byla pro návštěvníky přínosem. Mým cílem je vytvořit prostor pro relaxaci všeho druhu. Chtěla bych, aby si tu člověk dokázal odpočinout a načerpat nové síly, ať už sportovním vyžitím nebo jen vnímáním okolí.
The motivation for my bachelor´s thesis was the small reservoir above the Huťský waterfall in Rokytnice nad Jizerou. It is the little object which was already built before the world wars. Nowadays it is in dilapidated conditions. This motivated me to revitalise these object and the adjacent surroundings. The aim of my bachelor´s thesis is to compose a new variant of the mentioned part of the path so that it was a benefit for visitors. My aim is to make a new area for any type of relaxation. I would like people to have a rest and refresh themselves by sport or just by perceiving the surroundings.
Description
Subject(s)
HUŤSKÝ VODOPÁD, ROKYTNICE NAD JIZEROU, KRNAP, TURISTICKÉ STEZKY, VIA FERRATA, SPORT, RELAXACE, ODPOČINEK, PŘÍRODA, HUŤSKÝ WATERFALL, ROKYTNICE NAD JIZEROU, KRNAP, HIKING TRAILS, VIA FERRATA, SPORTS, RELAXATION, RECREATION, NATURE
Citation
ISSN
ISBN