Influence of mechanical stress on evaporation resistance of knitted fabrics

Title Alternative:Wpływ obciążenia mechanicznego na przewiewność dzianin
Loading...
Thumbnail Image
Date
2011
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická univerzita v Liberci, Česká republika
Abstract
V tomto výzkumu byla šetřena prodyšnost Ret [m2Pa/W] úpletů vyrobených z různě elastických vláken. Tyto látky byly napínány a jejich prodyšnost byla měřena v závislosti na různých napětích. Bylo zjištěno, že se prodyšnost testovaných úpletů z různě elastických vláken snižuje s rostoucím napětím.
W prowadzonych badaniach badano przewiewność Ret [m2Pa/W] dzianin wyprodukowanych z włókien o różnej elastyczności. Tkaniny te były naprężane a ich przewiewność badano przy różnych naprężeniach. Stwierdzono, że przewiewność badanych dzianin z włókiem o różnej elastyczności zmiejsza się wraz z rosnącym naprężeniem.
In this research, the evaporation resistance Ret [m2Pa/W] of knitted fabrics made from different core elastic ratios have been investigated; these fabrics have been extended to different levels and the evaporation resistance have been measured under these variations of extensions. It was found, that the evaporation resistance for the knitted fabric from elastic core yarn under the study decreased with the increase of the extension in the course direction.
In dieser Forschungsarbeit wurde die Durchlässigkeit Ret [m2Pa/W] gestrickter Textilprodukte, die aus unterschiedlich elastischen Fasern gemacht sind, untersucht. Dieses Textilprodukt wurde über verschiedene Ebenen gespannt und die Durchlässigkeit bei allen verschiedenen Spannungen gemessen. Dabei stellte sich heraus, dass die Durchlässigkeit der getesteten gestrickten Textilien aus unterschiedlich elastischen Fasern mit dem Anstieg der Spannung in Laufrichtung nachließ.
Description
Subject(s)
Citation
ISSN
1803-9782
ISBN