Marketingová komunikace firmy

Title Alternative:Marketing communication company
Loading...
Thumbnail Image
Date
2010
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
The graduate thesis focuses on a marketing communication company RP Komponent who makes climbing equipment. The thesis focuses on the analysis of the present marketing communication company and continues on suggesting the use of tools of marketing communication in the future. The goal of the thesis is the proposal of marketing communication, that will help raise the awareness of the brand name towards a brand name of higher class and strengthening the position on the Czech market. Also included in the thesis is the processing of information that was reached through the survey method, which was used mainly in the analysis of the present situation. During the processing of this topic there is big focus on marketing communication on the internet, which is the phenomena of today and it hides in itself huge opportunities.
Diplomová práce se zabývá marketingovou komunikací firmy RP Komponent, která vyrábí lezecké potřeby. Práce se zabývá analýzou současné marketingové komunikace firmy a následně navrhuje použití nástrojů marketingové komunikace do budoucna. Cílem práce je návrh marketingové komunikace, která pomůže ke zvýšení podvědomí o značce směrem ke značce vyšší třídy a posílení pozice na českém trhu. Součástí práce je zpracování informací získaných pomocí dotazníkové metody, které byly použity především v analýze současné situace. Při zpracování tohoto tématu je kladen důraz na marketingovou komunikaci na internetu, který je fenoménem dnešní doby a skrývá v sobě obrovské možnosti.
Description
katedra: KMG; přílohy: CD Rom; rozsah: 81 s.
Subject(s)
marketing communication, communication strategy, raise the awareness, tools of marketing, climbing equipment, marketingová komunikace, komunikační startegie, komunikační mix, nástroje, posílení pozice značky, lezecké vybavení
Citation
ISSN
ISBN