Financování projektu regenerace panelového sídliště Plhov v Náchodě

Title Alternative:Financing of the project of Regeneration of Plhov neighbourhood unit in Náchod
Loading...
Thumbnail Image
Date
2006
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
The thesis deals with the financing of the project of Regeneration of Plhov neighbourhood unit in Náchod which is realized by the Náchod municipal office. First of all, it is focused on characterizing the town, the thesis particularly pays attention to the Plhov neighbourhood unit. It describes its situation before the project of regeneration. The theoretical part of the thesis deals with municipal managing, describes revenues and expenditures of the town budget, especially irrevocable financial transfers from the state budget. There is also defined the public project and the public order, in the theoretical part. The practical part of the thesis describes the project and its financing. According to the financing of the project there are conditions and processes of getting money from the state budget analyzed in the thesis. The final chapters of the thesis deals with requests for grants from the state budget in the year 2006 and previous reguests are evaluated from the view of their success in obtaining the government grants.
Diplomová práce se zabývá financováním investičního projektu Regenerace panelového sídliště Plhov realizovaném Městským úřadem v Náchodě. Nejprve se zaměřuje na charakteristiku města Náchoda. Zvláště se pak věnuje sídlišti Plhov a popisuje jeho původní stav před realizací projektu regenerace. V teoretické části, která se zabývá problematikou finančního hospodaření municipalit, jsou popsány příjmy a výdaje obecního rozpočtu se zaměřením na nenávratné peněžní transfery ze státního rozpočtu. Dále je zde definován veřejný projekt a veřejná zakázka. Praktická část podrobně popisuje projekt a jeho financování. V souladu s financováním projektu jsou v diplomové práci detailně analyzovány podmínky a postupy při získávání finančních prostředků ze státního rozpočtu. V závěrečných kapitolách diplomové práce jsou popsány žádosti o dotace v roce 2006 a jsou zde vyhodnoceny předchozí žádosti z hlediska jejich úspěšnosti při získávání financí.
Description
katedra: KPE; přílohy: 1x CD ROM; rozsah: 86 s., 5 s. obr. příloh
Subject(s)
financing, project, municipality, grants, state budget, financování, projekt, municipalita, dotace, státní rozpočet
Citation
ISSN
ISBN