Aplikace DMAIC metody v koncernu Bombardier Transportation

dc.contributorDvořák Martin, Ing. : 68035
dc.contributor.advisorBajzík Vladimír, doc. Ing. Ph.D. : 55140
dc.contributor.authorVápeník, Matouš
dc.date.accessioned2021-08-20T12:23:54Z
dc.date.available2021-08-20T12:23:54Z
dc.date.committed2021-5-28
dc.date.defense2021-06-30
dc.date.submitted2020-3-22
dc.date.updated2021-6-30
dc.degree.levelIng.
dc.description.abstractCílem diplomové práce je uspořit procesní čas, tedy výrobní hodiny v procesu vybrané společnosti. V teoretické části je popsána štíhlá výroba (LEAN) a nejčastěji aplikované nástroje štíhlé výroby. Dále je v práci vysvětleno propojení štíhlé výroby se strategií řízení Six Sigma a využití metodiky DMAIC. V praktické části je pak metodika DMAIC aplikována na vybraná pracoviště projektu, která jsou úzkým hrdlem celého výrobního procesu z důvodu přesahu výrobních normo hodin. Na těchto pracovištích proběhly optimalizační změny formou DMAIC redukující výrobní hodiny. Po zavedených změnách a ustálení procesu byla vyčíslena časová i finanční úspora dílčích pracovišť.cs
dc.description.abstractThe aim of the diploma thesis is to save process time, it means production hours in the process of a selected company. The theoretical part describes lean manufacturing (LEAN) and the most commonly applied lean manufacturing tools. The thesis explains the connection of lean manufacturing with the Six Sigma management strategy and the using of DMAIC methodology. In the practical part, the DMAIC methodology is applied to selected workplaces of the project, which are the bottleneck of the entire production process due a lot of production hours. At these workplaces, optimization changes took place in the form of DMAIC reducing production hours. After the introduced changes and stabilization of the process, the time and financial savings of partial workplaces were calculated in cash.en
dc.description.mark
dc.format71
dc.format.extent0
dc.identifier.signatureV 202103355
dc.identifier.urihttps://dspace.tul.cz/handle/15240/160896
dc.language.isocs
dc.relation.isbasedonpar1) SVOZILOVÁ, Alena. Zlepšování podnikových procesů. Praha: Grada Publishing, 2011, ISBN 978-80-247-3938-0.par par2) LIKER, Jeffrey K. Tak to dělá Toyta: 14 zásad řízení největšího světového výrobce.Vyd.1. Praha: Management Press, 2007, 390 s. Knihovna světového managementu ISBN 978-80-7261-173-7.par par3) DOSKOČIL, Radek. 2014. Metody, techniky a nástroje řízení projektu. Brno: Akademické nakladatelství CERM. 2014, ISBN 978-80-7204-863-2.par
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je autorské dílo chráněné dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou https://knihovna.tul.cz/document/26cs
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics https://knihovna.tul.cz/document/26en
dc.rights.urihttps://knihovna.tul.cz/document/26
dc.rights.urihttps://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf
dc.subjectLeancs
dc.subjectSix Sigmacs
dc.subjectnástroje Leancs
dc.subjectmetodika DMAICcs
dc.subjectsvařovánícs
dc.subjectúspora výrobních hodincs
dc.subjectLeanen
dc.subjectSix Sigmaen
dc.subjectLean toolsen
dc.subjectDMAIC methodologyen
dc.subjectweldingen
dc.subjectsaving production hoursen
dc.titleAplikace DMAIC metody v koncernu Bombardier Transportationcs
dc.titleApplication of the DMAIC method in the Bombardier Transportation companyen
dc.typediplomová prácecs
local.degree.abbreviationNavazující
local.degree.disciplinePI
local.degree.programmePrůmyslové inženýrství
local.degree.programmeabbreviationN0723A270003
local.department.abbreviationKHT
local.facultyFakulta textilnícs
local.faculty.abbreviationFT
local.identifier.authorT19000037
local.identifier.stag42261
local.identifier.verbis
local.identifier.verbis326ff1e0-1779-4a37-8b5d-86e995feb30e
local.note.administratorsautomat
local.note.secrecyPovoleno ZverejnitPraci Povoleno ZverejnitPosudky
local.poradovecislo3355
Files
Original bundle
Now showing 1 - 4 of 4
Loading...
Thumbnail Image
Name:
diplomova_prace_Vapenik_Matous.pdf
Size:
3.13 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
PosudekVapenik_vedouci2021.pdf
Size:
121.79 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek_vedouciho_VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
oponent_Vapenik.pdf
Size:
457.03 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek_oponenta_VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
ProtokolSPrubehemObhajobySTAG.pdf
Size:
21.06 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Prubeh_obhajoby_VSKP