Porovnání efektivity dvou metodických postupů pro realizaci kurzů první pomoci

Title Alternative:Comparison of the effectiveness of two approach for the implementation of first aid courses
Loading...
Thumbnail Image
Date
2013
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Bakalářská práce se zabývá tvorbou kurzů první pomoci. Kurzy byly vytvořeny dle metodik Prázdninové školy Lipnice a Českého červeného kříže, a byly určeny pro dospívající mládež ve věkovém rozmezí 15 - 20 let. Cílem práce bylo zhodnotit efektivitu dvou metodik, podle kterých byly kurzy vytvořeny. Program se zaměřuje na získávání znalostí a dovedností týkajících se podání první pomoci. Data pro výzkum byla získána za pomocí kvalitativního i kvantitativního šetření. Na základě výsledků provedeného výzkumu lze říci, že pomocí obou metodik je možné dosáhnout srovnatelného efektu. Na základě výzkumu je třeba diskutovat o změnách, které by měly nastat při dalším možném opakování obou programů.
Description
49 s., 28 s. příl. :obr., tab. +CD ROM
Subject(s)
educational courses, first aid, experience pedagogy, vzdělávací kurzy, první pomoc, zážitková pedagogika
Citation
ISSN
ISBN