Univerzální dataloger

Abstract
Tato diplomová zpráva popisuje výrobu dataloggeru sběrnic RS-232 a RS-485, jeho obslužného firmware a uživatelského software pro počítač. Nejdříve jsou definovány požadavky na zařízení, poté jsou vybrány potřebné součástky a následně je vyrobeno schéma zapojení a deska plošných spojů. Pro vyrobený výrobek je vyvinut firmware, který se snaží pokrýt co nejvíce možných úloh. Poslední částí je návrh software pro uživatelskou prezentaci dat.
This thesis describes the production of datalogger bus RS-232 and RS-485, the microcontroller firmware and user software for computer. First requirements are defined on the device, then the necessary components are selected and subsequently made diagram and PCB. For manufactured product is developed firmware, which seeks to reach as many potential problems. The last part is the user software for data presentation.
Description
Subject(s)
datalogger, RS-232, RS-485, USB, SPI, FAT, datalogger, RS-232, RS-485, USB, SPI, FAT
Citation
ISSN
ISBN