Komerční portály

Title Alternative:Commercial portals
Loading...
Thumbnail Image
Date
2006
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
The diploma thesis presents a complex of theoretical and practical knowledge, drafts and solutions needed for successful operation of commercial portal. In the introduction there is a definition of portal, its origin and characteristics. Next parts of the work are specialized in commercial portals. At first, an origin, evolution and characteristics of commercial portals are described. A method of benchmarking is pointed out. The diploma thesis is worked out for company ATLANTIS MARSHAL, a.s., an operator of commercial portal Abetinfo. The company and its services are characterized. In the practical part of the thesis, an analysis of commercial portals market is carried out. An important part of the work is implementation of benchmarkig. The portal Abetinfo is compared to the 13 most important rivals. The conception, language availability, services, design and especially catalog of companies is judged. The catalog of companies is the main service of portal Abetinfo. Strengths and weaknesses of portal Abetinfo are pointed out. In conclusion, a recommendation of changes is based upon researched data. These changes would conduce to better position of the portal at competitors fight.
Diplomová práce poskytuje ucelený soubor teoretických a praktických poznatků, návrhů a řešení potřebných pro úspěšné provozování komerčního portálu. V úvodní části je vysvětlen pojem portál, jeho vznik a charakteristika. Další části práce jsou zaměřeny na komerční portály. Nejprve je popsán vznik, vývoj a charakteristika komerčních portálů. Je zde rovněž vysvětlena metoda benchmarking. Práce je zpracována pro společnost ATLANTIS MARSHAL, a.s., která je provozovatelem komerčního portálu Abetinfo. Tato společnost a její služby jsou zde blíže charakterizovány. V praktické části je provedena analýza trhu komerčních portálů. Důležitou částí práce je realizace benchmarkingu portálu Abetinfo. Tento portál je porovnáván s 13 nejvýznamnějšími konkurenty. Hodnocena je koncepce, jazyková vybavenost, nabízené služby, design, ale především katalog firem, který je hlavní službou portálu Abetinfo. Jsou určeny silné a slabé stránky portálu Abetinfo. Na základě zjištěných dat jsou provozovateli portálu doporučeny změny, které by měly vést k větší úspěšnosti portálu.
Description
katedra: KMG; rozsah: 87
Subject(s)
portal, commercial portal, benchmarking, internet, analysis of commercial portals market, portál, komerční portál, benchmarking, internet, analýza trhu komerčních portálů
Citation
ISSN
ISBN