Simulation of backlash-free gear run using tooth wheels containing flexible elements

Title Alternative:Symulacja pracy bezluzowej przekładni z kołami zębatymi z elementami elastycznymi
Loading...
Thumbnail Image
Date
2011
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická univerzita v Liberci, Česká republika
Abstract
Článek obsahuje popis jednoho z principů bezvůlového převodu ozubenými koly. Detailně je řešena konstrukce bezvůlové převodovky s předlohovými hřídeli. Vůle v záběrech ozubených kol a v ložiscích jsou vymezeny pomocí předepjaté torzní tyče. Vyšetřena je závislost reakčních sil, působících na ozubení a ložiska, na předpětí torzní tyče. Pomocí výpočetního programu, vytvořeného v prostředí Maple, je simulován provoz zatíženého převodu při reverzaci otáček. Výsledky jsou použity pro kontrolu pevnosti, únavy materiálu a životnosti dynamicky zatížených komponent převodu.
Artykuł opisuje jedną z zasad działania bezluzowej przekładni z kołami zębatymi. Szczegółowo omówiono konstrukcję przekładni z wałami pośrednimi. Luz przy ruchu kół zębatych oraz w łożyskach określony jest przy pomocy naprężonego skrętnego drążka. Na naprężeniu drążka skrętnego zbadano zależność sił reakcji działających na przekładnie i łożyska. Przy pomocy programu komputerowego, stworzonego w środowisku Maple, przeprowadzono symulację pracy obciążonej przekładni przy nawrotności obrotów. Wyniki wykorzystano do sprawdzenia wytrzymałości, "zmęczenia" materiału i żywotności dynamicznie obciążanych elementów przekładni.
The paper describes one of the principles of the backlash-free gear using tooth wheels. A design of a backlash-free gearbox with countershafts is solved in detail. Backlashes in a gear of tooth wheels and bearings are determined by a preloaded torsion-bar spring. A dependence of reaction forces applied to the tooth system and bearings on the torque bar preload is examined. Using a computer program created in the Maple environment, a loaded gear run is simulated in the speed reversal. The results are used to checkthe strength, material fatigue, and service life of dynamically loaded gear components.
Der Artikel enthält eine Beschreibung eines der Grundsätze einer spielraumfreien Übertragung durch Zahnräder. Dabei wird detailliert die Konstruktion eines spielraumfreien Getriebes mit einer Zwischenvorlegewelle gelöst. Der Spielraum beim Ineinandergreifen der Zahnräder und in den Lagern wird mit Hilfe eines vorgespannten Torsionsstabs definiert. Untersucht wird die Abhängigkeit der Reaktionskräfte, welche auf die Zahnräder wirken, und des Lagers von der Vorspannung des Torsionsstabs. Mit Hilfe eines Computer-Programms, das in der Maple-Umgebung geschaffen worden ist, wird der Betrieb der belasteten Übertragung bei einer Reversierung der Drehzahl simuliert. Die Ergebnisse werden verwendet, um die Festigkeit, Materialermüdung und Lebensdauer der dynamisch belasteten Bauteile der Übertragung zu kontrollieren.
Description
Subject(s)
backlash-free gear, gearing, torsion-bar spring, preload, accurate position control system
Citation
ISSN
1803-9782
ISBN