Marketingová strategie firmy

Title Alternative:Marketing strategy of firm
Loading...
Thumbnail Image
Date
2009
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
The topic of this thesis is entitled "Marketing strategy of firm". This marketing strategy is drawn up for next approximately 2 years starting in 2009. As an example was selected company ASTORIE a.s. The thesis begins with brief characteristic, services, management, products and history of company ASTORIE a.s. Theoretic part describes marketing policy in general with all her components according to specialized literature. In the practical parts is drawn up concrete present and new marketing strategy of company ASTORIE a.s. The aim and benefit of marketing strategy for the company is being explained in the introduction. In the conclusion is evaluated actual and new suggested marketing strategy which brings my opinions and suggestions for possible improvements in the future for better marketing planning of company ASTORIE a.s.
Diplomová práce je zpracována na téma Marketingová strategie firmy. Tato marketingová strategie je vypracována s horizontem přibližně 2 let počínaje rokem 2009. Jako příklad byla zvolena společnost ASTORIE a.s. Práce začíná charakteristikou, službami, managementem, produkty, obchodními partnery a stručnou historií společnosti ASTORIE a.s., na kterou postupně navazuje teoretická a praktická část. Teoretická část popisuje obecně marketingovou strategii se všemi jejími složkami dle odborné literatury. V praktické části je zpracována konkrétní současná a nově navrhovaná marketingová strategie společnosti ASTORIE a.s. V úvodu se pokusím vysvětlit cíl diplomové práce a přínos marketingové strategie pro společnost ASTORIE a.s. V závěru pak zhodnotím současnou a mnou nově navrhovanou strategii, ve které přináším svůj názor a návrhy na možná zlepšení do budoucna pro výše zmíněnou společnost ASTORIE a.s.
Description
katedra: KMG; přílohy: 1 CD ROM, 1 firemní časopis; rozsah: 93 s., 3 s. obr. příloh
Subject(s)
swot analysis, price, client, competition, marketing communication, marketing targets, marketing strategy, 4p, place, product, promotion, advertisement, segmentation, market, analýza swot, cena, klient, konkurence, marketingová komunikace, marketingové cíle, marketingové strategie, marketingový mix, místo, produkt, propagace, reklama, segmentace, trh
Citation
ISSN
ISBN