Daňová optimalizace výnosu z přímých zahraničních investic v České republice

Title Alternative:Tax optimization of yield on foreign direct investments in the Czech Republic
Loading...
Thumbnail Image
Date
2010
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
The main purpose of the diploma thesis is analyzing fundamental methods of tax optimization of gain/yield on foreign direct investments in the Czech Republic using the principles of international taxation. The thesis consists of two basic parts. The first part deals with the theoretical principles of international taxation of corporate income. The second part of the thesis is its crucial part. The second part deals with the particular methods of tax optimization in detail, primarily for the investments in the form of a financial institution. Economic assessment of analyzed methods is based on its application on a model company ? a bank with key financial figures similar to the Czech branch of German Commerzbank. Based on the ascertained results methods which may have a positive effect on a tax liability of a potential investor (for example a method of financing a subsidiary via loan) were identified. Methods which would not have any positive impact on a potential investor were also identified and described simultaneously.
V diplomové práci jsou analyzovány základní postupy a metody daňové optimalizace výnosů z přímých zahraničních investic realizovaných v České republice využívající principy mezinárodního zdanění korporátních příjmů. Vlastní práce se skládá ze dvou částí. První část je věnována teoretickým základům mezinárodního zdanění korporátních příjmu. Nosnou částí práce je její druhá část, ve které jsou podrobněji analyzovány základní metody daňové optimalizace, a to primárně pro investice v podobě finančních institucí. Ekonomické zhodnocení a porovnání jednotlivých metod je založeno na jejich aplikaci na modelovou společnost ? banku, která svými ekonomickými ukazateli odpovídá přibližně české pobočce německé Commerzbank. Na základě zjištěných výsledků jsou na závěr identifikovány metody, které mohou mít pro potenciálního investora nezanedbatelný positivní efekt v souvislosti s jeho potenciální daňovou povinností (například metoda úvěrového financování dceřiné společnosti). Aby byl závěr kompletní, jsou zároveň identifikovány i ty metody, které naopak nebudou za standardních podmínek investorovi přinášet žádný pozitivní efekt.
Description
katedra: KPE; přílohy: 1 CD ROM; rozsah: 86 s.
Subject(s)
corporate income/yield, countries with preferential tax regime, double taxation treaty, foreign direct investment, international taxation, offshore, tax haven, tax optimization, daňová optimalizace, daňový ráj, korporátní příjmy/zisky, mezinárodní zdanění, offshore, přímá zahraniční investice, smlouva o zamezení dvojího zdanění, země se zvýhodněným daňovým režimem
Citation
ISSN
ISBN