Velikonoce ve Španělsku, jejich kulturní a sociální význam

Abstract
Bakalářská práce se zabývá oslavami křesťanského svátku Velikonoc ve Španělsku a jejich významem v dnešní době. Zaměřuje se na popis a antropologickou analýzu, vymezuje kulturní kořeny a popisuje průběh a charakteristické rysy tohoto svátku, jeho doprovodné jevy a artefakty. Úvodní část obecně popisuje církevní rok a předkřesťanské tradice a rituály spojené s oslavami svátků jara. Druhá část práce popisuje křesťanské oslavy Svatého týdne ve Španělsku, třetí část se zabývá oslavami Velikonoc ve vybraných španělsky mluvících zemích. Hlavní částí práce je čtvrtá kapitola, která folkloristicky analyzuje a porovnává oslavy velikonočních svátků ve Španělském království, na Filipínách, v Kolumbii a v Mexiku, v práci je také provedena komparace s oslavami konanými v České republice. Text v neposlední řadě poukazuje na náboženský, kulturní a sociální význam tohoto křesťanského svátku, neboť největším smyslem tradic je to, že se předávají z generace na generaci.
The thesis deals with Easter which is called Semana Santa in Spain and its importance at present day. It focuses on the description and anthropological analysis of this holiday and also on its aspects and artefacts The introduction describes religious year in general, pre-Christian traditions and rituals connected with the celebration of Spring. The second part describes celebrations of Holy Week in Spain. The third part focuses on Easter in the chosen Spanish speaking countries. The fourth part analyses folklore of the celebrations and compares the different ways of celebrations in Spain, the Philippines, Colombia and Mexico. Furthermore, the thesis compares the Spanish traditions with the Czech ones. Also, the thesis emphasizes the cultural, social and religious importance of this holiday.
Description
Subject(s)
cofradías - bratrstvo, fiesta - svátek, Filipíny, Ježíš Kristus, Kolumbie, La Semana Santa, Mexiko, Panna Marie, procesí, rituál, Svatý týden, Španělsko, španělsky mluvící země, tradice, Velikonoce, zvyky, cofradías - confraternity, fiesta - holiday, the Philippines, Jesus Christ, Colombia, La Semana Santa - Holy Week, Mexico, Panna Maria, processions, ritual, Holy Week, Spain, Spanish speaking countries, traditions, Easter
Citation
ISSN
ISBN