Efektní využití marketingové komunikace v období ekonomické krize

Title Alternative:Effective usage of marketing communication at the time of financial crisis
Loading...
Thumbnail Image
Date
2010
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
This diploma work focuses on a scope of the effective instruments of marketing communication during the financial crisis in company, which is engaged in the information technology. The whole thesis is divided into five chapters. The first one pays attention to the traditional instruments of marketing communication: advertising, sales promotion, public relations, personal selling and direct marketing. The next chapter follows analyzing of present situation in company and its market activities. The continuous part is connected with the points of constraints of particularly used appliances of marketing communications. The fourth chapter proposes more effective solutions for these appliances of marketing communications. The final part describes an implementation and evaluation of the solutions to the company´s system of management.
Diplomová práce se zaměřuje na problematiku efektivních nástrojů marketingové komunikace v době ekonomické krize ve společnosti zabývající se informačními technologiemi. Celá práce je rozdělena do pěti základních kapitol. První část je věnována tradičním nástrojů marketingové komunikace: reklamě, podpoře prodeje, PR, osobnímu prodeji a přímému marketingu. Další kapitola se zevrubně věnuje analýze současného stavu ve společnosti a jejími marketingovými aktivitami. Navazuje problematika spojená s úzkými místy jednotlivých nástrojů marketingové komunikace. Ve čtvrté kapitole jsou navrhována efektivní řešení pro nástroje marketingové komunikace. Závěrečná část se věnuje implementaci a vyhodnocení návrhů do systému řízení společnosti.
Description
katedra: KMG; rozsah: 82 s. 7 s. obr. příloh
Subject(s)
marketing communications, advertising, sales promotion, public relations, personal selling, direct marketing, marketingová komunikace, reklama, podpora prodeje, vztahy s veřejností, osobní prodej, přímý marketing
Citation
ISSN
ISBN