Simulation of welding in the repair of gas pipelines with steel sleeves

Title Alternative:Symulacja spawania w naprawach rurociągów gazowych przy pomocy stalowych tulei
Loading...
Thumbnail Image
Date
2011
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická univerzita v Liberci, Česká republika
Abstract
Teoretická část článku se zabývá základními informacemi o opravách plynovodních potrubí pomocí ocelových objímek a simulačním systémem SYSWELD. Experimentální část zahrnuje analýzu okrajových podmínek pro proces simulace dvouvrstvého obvodového svaru. Součástí analýzy okrajových podmínek je vyhodnocení svařovacích parametrů, rychlosti svařování, teplotních cyklů, makrostrukturální rozbor a její digitalizace. Využitím těchto okrajových podmínek byl nasimulován proces svařování v systému SYSWELD. Výsledky simulace jsou vykresleny pomoci teplotních polí a teplotních cyklů.
Część teoretyczna artykułu dotyczy podstawowych informacji na temat naprawy gazociągu z użyciem stalowych tulei i przy pomocy systemu symulacji SYSWELD. Część doświadczalna obejmuje analizę granicznych warunków spawania dwuprzebiegowego. Analiza obejmuje także ocenę parametrów spawania, prędkość spawania, cykle temperatury, analizę makrostrukturalną i jej digitalizację. W wyniku zastosowania warunków granicznych dokonano symulacji procesu spawania w systemie SYSWELD .Wyniki symulacji zostały przedstawione za pomocą pól temperatury i cyklów temperatury.
The theoretical part of the paper deals with basic information about repair of gas pipeline with steel repair sleeves and simulation programme SYSWELD. The experimental part includes analysis of boundary conditions in two-pass fillet welding joint. By analyzing the boundary conditions welding speed, temperature cycles, macrosctructural analysis and its digitization can be determined. Using these boundary conditions welding process in programme SYSWELD was simulated. The results of the simulation are illustrated by means of temperature fields and temperature cycles.
Der theoretische Teil des Manuskripts beschäftigt sich mit grundlegenden Informationen über die Reparaturen der Gasleitungen mit Stahlhülsen und das Simulationsprogramm SYSWELD. Der experimentelleTeil umfasst die Analyse der Randbedingungen der Simulation des Doppelschichtschweißens. Teil der Analyse der Randbedingungen ist es, die Schweißparameter, Schweißgeschwindigkeit, Temperatur-Zyklen, makrostrukturelle Analyse und ihre Digitalisierung zu bewerten. Mit diesen Randbedingungen wurde der Schweißprozess im Programm SYSWELD simuliert. Die Ergebnisse der Simulation werden mit Hilfe von Temperaturfelder und Temperaturzyklen dargestellt.
Description
Subject(s)
Citation
ISSN
1803-9782
ISBN