Marketingová studie firmy Autogas Centrum, spol. s. r. o.

Title Alternative:A marketing study of Autogas Centrum, spol. s.r.o. company
Loading...
Thumbnail Image
Date
2007
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
The target of my diploma work is a marketing study of Autogas Centrum, spol. s.r.o. company in The Czech Republic. Autogas Centrum sells and assembles LPG devices. All my work is based on a thorough analysis of competitive surroundings of Autogas Centrum, s.r.o. company, analysis of customers and evaluation of marketing strategy. For the data processing were used public available information and data from Autogas company. The result of study is evaluation of strongest competitive firms, their research and the folloving selection of the most suitable strategies, that should help the given company to to keep its position on the market. Next results are proposal of division of customers and marketing strategy for successful marketing communication with customers.
Cílem diplomové práce je zhotovení marketingové studie pro firmu Autogas Centrum, spol. s.r.o. v rámci České republiky. Firma Autogas Centrum se zabývá distribucí a montáží LPG zařízení. Celá práce je postavena na důkladné analýze konkurenčního prostředí firmy Autogas Centrum, s.r.o., analýze zákazníků a zhodnocení oblasti marketingové strategie. K vypracování byly použity veřejně dostupné informace a údaje poskytnuté firmou Autogas Centrum, s.r.o. Výsledkem studie je vyhodnocení nejsilnějších konkurentů, jejich rozbor a výběr komunikačních strategií, pomocí kterých si společnost Autogas Centrum udrží stávající pozici na trhu. Na základě všech zjištěných poznatků je provedena segmentace zákazníků a navrženy vhodné prvky komunikačního mixu pro úspěšnou komunikaci se zákazníkem.
Description
katedra: KMG; přílohy: 1 CD ROM; rozsah: 79 s., 17 s. příloh
Subject(s)
alternative fuels, analysis of competition, analysis of customers, target of marketing communication, communication strategy, end customers, fleul lpg, marketing study, marketing communication, tools of communication mix, industrial customer, direct and indirect competition, segmentation of customers, alternativní pohon, analýza konkurence, analýza zákazníků, cíl marketingové komunikace, komunikační strategie, konečný spotřebitel, lpg pohon, marketingová studie, marketingová komunikace, nástroje komunikačního mixu, průmyslový zákazník, přímá a nepřímá konkurence, segmentace zákazníků
Citation
ISSN
ISBN