Řídicí systém senzorického subsystému mobilních robotů

dc.contributorCvejn Jan, doc. Ing. Ph.D.
dc.contributor.advisorHolada Miroslav, Ing. Ph.D.
dc.contributor.authorKredba, Jan
dc.contributor.otherSkolitel : 55317 Olehla Miroslav, prof. Ing. CSc.
dc.contributor.otherKonzultant : 65473 Kašparová Markéta, Ing.
dc.contributor.otherKonzultant2 : 65213 Tomeš Josef, PhDr. Ph.D.
dc.date2017
dc.date.accessioned2018-05-03
dc.date.available2018-05-03
dc.date.committed2017-05-15
dc.date.defense2017-06-15
dc.date.submitted2016-09-12
dc.date.updated15.6.2017 12:14
dc.degree.levelIng.
dc.description.abstractPředmětem této diplomové práce je návrh a realizace řídicí jednotky senzorického subsystému, určeného zejména pro semiautonomní a autonomní průzkumné roboty či stále častěji v logistice nasazované autonomní vozíky. Pro maximální možnou variabilitu výsledného řešení z hlediska konfigurace senzorů byla zvolena koncepce s inteligentními senzory a jednou centrální řídicí jednotkou. Toto uspořádání umožňuje provádět základní předzpracování senzorických dat přímo v jednotlivých senzorech, díky čemuž je možné využít sofistikované algoritmy pro jejich vyhodnocení při současných nízkých nárocích na výpočetní výkon. Dílčím cílem práce je implementace softwarového zpracování senzorických dat a jejich vhodná reprezentace kognitivnímu subsystému robotu. Zde je pozornost věnována zejména algoritmům číslicového zpracování signálu. V rámci práce jsou dále rozebrány i jednotlivé funkční principy určení orientace a polohy robotu pomocí inerciální navigace společně se zpracováním dat z ultrazvukových senzorů pro modelování okolního prostředí.cs
dc.description.abstractThe subject of this diploma thesis is R&D of control unit for the sensory subsystem, designed especially for semiautonomous and autonomous exploration robots or autonomous trolleys, which are increasingly used in logistics. The conception of the system with smart sensors and one central control unit was chosen to get maximal variability of complete system from the perspective of sensor's configuration. This conception enables to preprocess sensory data directly in separated sensors and thus sophisticated algorithms for evaluating acquired data can be used with low requirements for computing power. Interim goal of this thesis is implementation of sensory data software processing and its optimal final representation to the robot cognitive system. Attention is paid especially to digital signal processing algorithms. In this thesis functional principles of robot's orientation and location computation by inertial navigation algorithms and ultrasonic sensors data processing for environment modeling are also described.en
dc.description.mark
dc.format111 s.
dc.format.extentIlustrace, Schémata, Grafy, Tabulky ROM
dc.identifier.urihttps://dspace.tul.cz/handle/15240/23511
dc.language.isocs
dc.relation.isbasedonbegin{arab} renewcommand{labelenumi}{[arabic{enumi}]} item ERHART, Jiří, Martin PUSTKA a Petr PŮLPÁN (eds.). Aplikace piezoelektrických prvků v mechanických a akustických soustavách. Vydání první. Liberec: VÚTS, a.s., 2015. ISBN 978-80-87184-57-8. item NOVÁK, Petr. Mobilní roboty: pohony, senzory, řízení. 1. vyd. Praha: BEN - technická literatura, 2005. ISBN 80-7300-141-1. item SIEGWART, Roland. Introduction to autonomous mobile robots, 1. vyd. Massachusetts: MIT Press, 2004, 321 s. ISBN 02-621-9502-X. end{arab}
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je autorské dílo chráněné dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou https://knihovna.tul.cz/document/26cs
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics https://knihovna.tul.cz/document/26en
dc.rights.urihttps://knihovna.tul.cz/document/26
dc.rights.urihttps://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf
dc.subjectmobilní robotycs
dc.subjectsenzorikacs
dc.subjectultrazvukcs
dc.subjectinerciální navigacecs
dc.subjectměření vzdálenostics
dc.subjectčíslicové zpracování signálucs
dc.subjectmobile robotsen
dc.subjectsensorsen
dc.subjectultrasounden
dc.subjectinertial navigationen
dc.subjectdistance measurementen
dc.subjectdigital signal processingen
dc.titleŘídicí systém senzorického subsystému mobilních robotůcs
dc.titleThe control system of sensoric subsystem for mobile robotsen
dc.title.alternativecs
dc.typediplomová prácecs
local.degree.disciplineME
local.degree.programmeElektrotechnika a informatika
local.degree.programmeabbreviationN2612
local.department.abbreviationITE
local.facultyFakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studiícs
local.faculty.abbreviationFM
local.identifier.stag35238
local.identifier.verbis537278
local.note.administratorsautomat
local.verbis.aktualizace2019-10-05 06:08:57cs
Files
Original bundle
Now showing 1 - 4 of 4
Loading...
Thumbnail Image
Name:
diplomova_prace_2017_Jan_Kredba.pdf
Size:
8.81 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
DP_Jan_Kredba_oponent.pdf
Size:
308.3 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek_oponenta_VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
DP_Jan_Kredba_vedouci.pdf
Size:
283.07 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek_vedouciho_VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Kredba_Obhajoba.pdf
Size:
118.45 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Prubeh_obhajoby_VSKP