Cestovní ruch krajů České republiky

Title Alternative:Tourism of Regions in the Czech Republic
Loading...
Thumbnail Image
Date
2010
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
This graduate thesis is about the present state of tourism in individual regions of the Czech Republic. It introduces various projects of tourist industry in individual regions of the Czech Republic and then analyses success rate of these projects, respectively the number of visitors. On the basis of the obtained information, this thesis rates the most and least successful regions. The main part of work consists in the situation analysis from which follows the SWOT analysis of the weakest regions. It specifies present problems of tourist industry in the regions into the future and then attempts to outline suitable steps to increase popularity of the regions and consequently the number of visitors and income from tourism. At the end an economic analysis of one of the proposals is performed.
Tato diplomová práce se zabývá současným stavem cestovního ruchu v jednotlivých krajích České republiky. Seznamuje s důležitostí cestovního ruchu všeobecně pro Českou republiku. Charakterizuje a analyzuje nabídku cestovního ruchu v jednotlivých krajích a následně analyzuje kraje z hlediska úspěšnosti, respektive návštěvnosti v cestovním ruchu. Na základě získaných informací určuje nejsilnější a nejslabší kraje. Hlavní část práce je věnována nejslabším krajům, u nichž je provedena situační analýza, na základě které je sestavená SWOT analýza. Snaží se specifikovat dosavadní problémy cestovního ruchu ve sledovaných krajích a následně nastínit vhodné strategické kroky do budoucna, které by zvýšily atraktivnost kraje a tedy i návštěvnost a příjmy z cestovního ruchu. Na závěr je vybráno jedno opatření, které je ekonomicky zhodnoceno.
Description
katedra: KPE; rozsah: 104 s., 18 s. příloh
Subject(s)
tourist industry, region, gross national product, number of visitors, analysis of tourist industry, development, ecology, environment, sustainable development, tourist, visitor, strategy of development, situation analysis, cestovní ruch, kraj, hrubý domácí produkt, návštěvnost, analýza cestovního ruchu, rozvoj, ekologie, životní prostředí, trvale udržitelný rozvoj, turista, návštěvník, strategie rozvoje, situační analýza
Citation
ISSN
ISBN