Úprava geometrie ohýbacího nástroje pro výrobu blatníku manipulačních strojů

Title Alternative:The Modification of the Bending Tool Geometry for Production Handling Machines Fender
Loading...
Thumbnail Image
Date
2012
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
This thesis deals with the modification of the bending tool geometry for production handling machines fender. The requirement for the bending tool shape change results from unsatisfactory dimensional accuracy of existing products. As the consequence of variations of production tolerances there is necessity to include other technological operations. The measuring of tested material mechanical properties by using a static tensile test is carried out in the thesis experimental part. Moreover, the actual real dimensions of tool and real stamping were determined by using non-contact optical 3D scanner REVscan. The bending tool shape change was carried out by numerical simulation at software PAM-STAMP 2G. To verify the applicability of this solution there was created the comparative numerical simulation of the technological process for production forklift fender under the respecting all process conditions. On the basis of numerical simulation was carried out a proposal for shape change of the bending tool in the CDS holding Company Ltd.
Diplomová práce se zabývá úpravou geometrie ohýbacího nástroje pro výrobu blatníku manipulačních strojů. Požadavek na tvarovou změnu nástroje pro ohýbání vychází z nevyhovující rozměrové přesnosti stávajících výrobků. Důsledkem nedodržení výrobních tolerancí je nutnost zařazení následných dorovnávacích operací. V rámci experimentálního řešení diplomové práce je provedeno měření mechanických vlastností tvářeného materiálu pomocí statické zkoušky tahem. Dále byly stanoveny skutečné rozměry současného nástroje a reálného výlisku pomocí bezkontaktního optického 3D skeneru REVscan. Návrh tvarové změny ohýbacího nástroje byl proveden pomocí numerické simulace v software PAM-STAMP 2G. K ověření použitelnosti tohoto řešení byla vytvořena porovnávací numerická simulace současného technologického postupu výroby blatníku vysokozdvižného vozíku při respektování všech technologických podmínek. Na základě numerické simulace byl proveden návrh změny tvaru ohýbacího nástroje a doporučení pro výrobu ve firmě CDS holding s.r.o.
Description
katedra: KSP; přílohy: 1 CD; rozsah: 78 s. (11 806 znaků)
Subject(s)
bending tool, fender, numerical simulation, ohýbací nástroj, blatník, numerická simulace
Citation
ISSN
ISBN