Charakterizace mikročástic pomocí rozptylu světla

Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá charakterizací mikročástic pomocí rozptylu světla. Cílem práce bylo zjistit velikost mikročástic pomocí optické soustavy se světelným zdrojem v podobě laseru. K měření byla použita statická metoda rozptylu světla SLS (Static Light Scattering). V teoretické části se zabýváme popisem metody pro určení velikosti mikročástic, především Static Light Scattering. Praktická část obsahuje měření mikročástic pomocí metody SLS a vyhodnocení změřených hodnot.
This bachelor thesis deals with the characterization of microparticles using light scattering. The aim of the work was to determine the size of microparticles using an optical system with a light source in the form of a laser. The Static Light Scattering (SLS) method was used for the measurements. In the theoretical part we describe the method for determining the size of microparticles, mainly Static Light Scattering. The practical part includes the measurement of microparticles using the SLS method and the evaluation of the measured values.
Description
Subject(s)
mikročástice, rozptyl světla, SLS, microparticles, light scattering, SLS
Citation
ISSN
ISBN