Urbanistická vize pro město Rožnov pod Radhoštěm

Title Alternative:Ideal Rožnov Urban Vision for Rožnov pod Radhoštěm Town
Loading...
Thumbnail Image
Date
2015
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Obsahem studie bude výzkum možností a návrh prostorového a funkčního konceptu urbanistického vývoje města Rožnova pod Radhoštěm. Navrhované řešení musí obsahovat následující prvky: navrhnout funkční a prostorovou koncepci urbanistického rozvoje města, vycházející z kontextuální analýzy, a předkládající jasnou vizi pro vývoj v dlouhodobém horizontu. Tento zastřešující rámec bude obsahovat: definování strukturálních prvků organismu města s důrazem na dlouhodobý vývoj artikulování městské struktury a stěžejních veřejných prostorů, a návrh doplnění navazující zástavby v urbanistickém rozsahu definování dopravní koncepce města pro transitní i vnitřní dopravu odhalení a pojmenování rozvojových ploch v rámci města, a definování jejich využití v rámci ucelené koncepce definování charakteru a prostorově-funkčního uspořádání hranice mezi městem a okolní krajinou
Description
36 stran :ilustrace, fotografie +1 CD-ROM
Subject(s)
architectural projects, city planning, architektonické projekty, urbanismus
Citation
ISSN
ISBN