Perzekuce františkánů na Liberecku v 80. letech 20 století

Title Alternative:The Persecution of the Franciscans in the Liberec Region in the 1980s
Loading...
Thumbnail Image
Date
2012
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
The presented bachelor's thesis deals with persecuting members of the Liberec convention of the Franciscans in the 80's of the 20th century. Based on an analysis of archival sources, samizdat and exile periodicals and memories of the contemporary witnesses, it was possible to map origins of the Franciscans activities in Liberec. The emphasis is put on the character of Jan Josef Bárta, who stood at the foundation of the Liberec convention and was in its charge for years. A significant part of the work consists of individual interventions of the StB against the community, featuring prosecution and a trial with Josef Bárta and Ladislav Trojan in between 1979 and 1982, a national operation "Vír" in 1983 and prosecution of several members in late 1984. There is also a description of activities of the Franciscans trying to fight against the limitations of their rights and simultaneously trying to adapt in an unfriendly environment of the order activities development.
Předkládaná bakalářská práce se zabývá perzekucí členů libereckého konventu františkánů během 80. let 20. století. Na základě analýzy archivních pramenů, samizdatových a exilových periodik a vzpomínek pamětníků se podařilo zmapovat počátky působení františkánů v Liberci, přičemž důraz je kladen na osobnost Jana Josefa Bárty, jenž stál u zrodu libereckého konventu a řadu let byl také jeho vedoucím. Významnou část práce zaujímají jednotlivé zásahy StB proti členům společenství, čili stíhání a soud Josefa Bárty a Ladislava Trojana v letech 1979-1982, celorepubliková akce Vír v roce 1983 a trestní stíhání několika členů koncem roku 1984. Popsány jsou též aktivity, jimiž se františkáni snažili bojovat proti omezování svých práv, ale současně se i adaptovat v prostředí nepřejícím rozvoji řádové činnosti.
Description
katedra: KHI; přílohy: CD ROM; rozsah: 74 s. (101 581 znaků)
Subject(s)
franciscans, persecution, catholic church, liberec, františkánský řád, perzekuce, katolická církev, liberec
Citation
ISSN
ISBN