Bankopojištění u vybraných finančních skupin

dc.contributor
dc.contributor.advisorTatek Benetti Karina, Ing. Ph.D.
dc.contributor.authorVáňová, Lucie
dc.contributor.otherSkolitel : 64111 Ducháčková Eva, prof. Ing. CSc.
dc.contributor.otherKonzultant : 56638 Rozkovec Jiří, Mgr.
dc.contributor.otherKonzultant2 : 65336 Rosenkranz Petr, Ing.
dc.date2016
dc.date.accessioned2018-05-03
dc.date.available2018-05-03
dc.date.committed2017-05-31
dc.date.defense2016-05-30
dc.date.submitted2015-10-30
dc.date.updated24.6.2016 17:13
dc.degree.levelBc.
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá výběrem nejoptimálnějšího produktu u vybraných bankopojišťoven a poskytnutím případného doporučení pro zlepšení u dalších produktů. Dále je zmíněna historie a vývoj bankopojištění v České republice. Bankopojištění se stává v současné době stále větším trendem, tudíž je dále vysvětlováno z jakých hlavních důvodů se banky s pojišťovnami propojují. Tento proces sebou přináší spoustu výhod ale také nevýhod, jak bankám, pojišťovnám tak i samotným klientům. Následující kapitoly řeší otázku formy spolupráce bank a pojišťoven a také finanční konglomeráty. Jelikož pojistné produkty momentálně poskytuje větší množství bank, museli být pro analýzu zvoleny pouze tři z nich, které byly vybrány na základě různých kritérií, přičemž jedna ze zvolených bank je právě finanční konglomerát. V dalších kapitolách bylo rozebíráno konkrétních pět bankopojistných produktů u všech tří bank a následně byly porovnány pomocí modelového příkladu. Každé z bankopojišťoven bylo dáno doporučení a prostor pro zlepšení produktů. Na závěr byly vyhodnoceny nejlepší bankopojistné produkty.cs
dc.description.abstractThis thesis deals with the choice of the optimal product of selected bankassurance companies and provides a recommendation to possible improve their other products. Furthermore, the thesis describes the development and history of bancassurance in the Czech Republic. Bancassurance is currently becoming an increasing trend, thus it is further explained what the main reasons are why banks connect with insurance companies. This process brings many advantages but also disadvantages both to banks, insurance companies and to clients themselves. Following chapters deal with forms of cooperation between banks and insurance companies as well as financial conglomerates. Since a larger number of banks provide insurance products, only three of them had to be selected for an analysis. These were chosen on the basis of different criteria, whereby one of the selected banks is a financial conglomerate. In other chapters, concrete five bancassurance products were analysed for all three banks, and furthermore, these were compared using a model example. Each of the bankassurance was given a recommendation and space to improve their products. Finally, the best bankassurance-products were evaluated.en
dc.description.mark
dc.format59 s.
dc.format.extentIlustrace, Grafy, Tabulky ROM
dc.identifier.urihttps://dspace.tul.cz/handle/15240/24298
dc.language.isocs
dc.relation.isbasedonDAŇHEL, Jaroslav, et al. Pojistná teorie. 2. vyd. Praha: Professional Publishing, 2005. ISBN 80-86419-84-3. DUCHÁČKOVÁ, Eva. Principy pojištění a pojišťovnictví. 3. vyd. Praha: Ekopress, 2009. ISBN 978-80-86929-51-4. Elektronická databáze článků ProQuest (knihovna.tul.cz). KANINIKA, Mishra. Fundamentals Of Life Insurance: Theories and Applications. PHI: Learning Pvt. Ltd., 2010. ISBN 81-20339-25-8. KOBÍK VALIHOROVÁ, Andrea a Karina MUŽÁKOVÁ. Integrace evropských finančních trhů: Identifikace, klasifikace a analýza faktorů ovlivňujících integraci vybraných segmentů finančního sektoru České republiky. Liberec: Vysokoškolský podnik Liberec, 2013. ISBN 978-80-7372-935-6.
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je autorské dílo chráněné dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou https://knihovna.tul.cz/document/26cs
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics https://knihovna.tul.cz/document/26en
dc.rights.urihttps://knihovna.tul.cz/document/26
dc.rights.urihttps://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf
dc.subjectBankacs
dc.subjectbankopojištěnícs
dc.subjectbankovní a pojistné produktycs
dc.subjectfinanční skupinycs
dc.subjectpojišťovnycs
dc.subjectBanken
dc.subjectbancassuranceen
dc.subjectbanc and insurance productsen
dc.subjectfinancial groupen
dc.subjectinsurance companyen
dc.subject.verbisinsuranceen
dc.titleBankopojištění u vybraných finančních skupincs
dc.titleBancassurance in Selected Financial Groupsen
dc.title.alternativecs
dc.typebakalářská prácecs
local.degree.disciplineMS
local.degree.programmeEkonomika a management
local.degree.programmeabbreviationB6208
local.department.abbreviationKSY
local.facultyEkonomická fakultacs
local.faculty.abbreviationFE
local.identifier.stag33677
local.identifier.verbis520928
local.note.administratorsautomat
local.verbis.aktualizace2019-10-05 06:05:18cs
local.verbis.studijniprogramKSY Ekonomika a management/Ekonomika a management služebcs
Files
Original bundle
Now showing 1 - 3 of 3
Loading...
Thumbnail Image
Name:
BP_Vanova.pdf
Size:
1.03 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Posudek_vedouci_BP_Vanova.pdf
Size:
140.74 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek_vedouciho_VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
ProtokolSPrubehemObhajobySTAG.pdf
Size:
14.7 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Prubeh_obhajoby_VSKP